Współpraca francusko-polska w dziedzinie zdrowia psychicznego [fr]

W piątek 7 kwietnia 2017 r. Pierwszy Radca Ambasady Francji w Polsce, Sylvain Guiaugué, wziął udział w uroczystości podpisania przez francuskie i polskie stowarzyszenia lekarzy specjalistów Preambuły Konstytucyjnej oraz Karty Praw Pacjentów korzystających z opieki psychiatrycznej. Na ceremonii, która odbyła się w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Szpital Tworkowski), byli obecni przedstawiciele pacjentów.

JPEG - 104 kb
Agata Szulc, présidente de la Société polonaise de psychiatrie, et Christian Muller, président de la Conférence nationale des présidents de CME/CHS, ont signé le Préambule constitutif et la Charte de l’usager en santé mentale

Te same dokumenty zostały już podpisane przez lekarzy niemieckich, belgijskich, włoskich i hiszpańskich. Mają one na celu wymianę doświadczeń dotyczących terapii i opieki nad pacjentami objętymi leczeniem psychiatrycznym w placówkach europejskich.

Na wstępie Dyrektor Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, pani Lidia Rudzka wygłosiła wystąpienie wprowadzające. Pierwszy Radca Ambasady Francji, zabierając następnie głos, podkreślił znaczenie współpracy między lekarzami polskimi i francuskimi. Ma ona na celu polepszenie opieki nad pacjentami w placówkach szpitalnych.

Przewodniczący delegacji, ze strony polskiej profesor Agata Szulc i ze strony francuskiej profesor Christian Muller, podkreśli, że chcą rozwijać wymianę doświadczeń i wspólne działania na szczeblu europejskim, w szczególności wspierać wymianę dobrych praktyk między szpitalami.

W związku z tym profesor Christian Muller zaprosił polską delegację do wzięcia udziału w europejskiej konferencji organizowanej w Strasburgu we wrześniu 2017 roku, aby poruszyć kwestie dotyczące właściwości terytorialnych placówek zajmujących się psychiatrią i zdrowiem psychicznym. Profesor Christian Muller zaproponował także nawiązanie współpracy partnerskiej między szpitalem z regionu paryskiego (Ville-Evrard) i Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza.

opublikowano 31/07/2018

Haut de page