Wspólne oświadczenie o utworzeniu INSTEX (31 stycznia 2019 r.) [fr]

Wspólne oświadczenie o utworzeniu INSTEX, specjalnego instrumentu służącego usprawnieniu legalnych transakcji handlowych z Iranem w ramach działań na rzecz utrzymania Porozumienia nuklearnego (JCPoA) z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wspólne oświadczenie Ministrów Spraw Zagranicznych grupy E3
Jean-Yves Le Drian (Francja), Heiko Maas (Niemcy), Jeremy Hunt (Wielka Brytania)

Francja, Niemcy i Wielka Brytania w zgodzie ze swoim zdecydowanym zaangażowaniem i nieustającymi wysiłkami zmierzającymi do utrzymania Porozumienia nuklearnego z Iranem (JCPoA), przyjętego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji nr 2231, ogłaszają utworzenie Instrumentu wsparcia wymiany handlowej (Instrument for Supporting Trade Exchanges), specjalnego mechanizmu służącego ułatwianiu legalnych transakcji handlowych pomiędzy europejskimi podmiotami gospodarczymi a Iranem.

Grupa państw E3 potwierdza, że wysiłki zmierzające do utrzymania postanowień ekonomicznych Porozumienia z Iranem
(JCPoA) są uzależnione od całościowego wdrażania przez Iran jego zobowiązań w kwestiach jądrowych, a szczególnie od jego pełnej i terminowej współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA).

INSTEX ma służyć utrzymaniu legalnych transakcji handlowych pomiędzy Europą a Iranem, skupiając się, na początek, na towarach najpotrzebniejszych dla ludności Iranu, takich jak farmaceutyki, środki medyczne i produkty rolno-spożywcze. INSTEX ma docelowo, w dłuższej perspektywie, otworzyć się na podmioty gospodarcze z krajów trzecich, chcących prowadzić wymianę handlową z Iranem. Grupa E3 wciąż bada możliwości osiągnięcia tego celu.

Utworzenie INSTEX stanowi dziś osiągnięcie pierwszego kluczowego etapu dla krajów E3. Operacyjne wdrożenie INSTEX będzie się odbywało etapowo:
- Grupa E3 wyposażona w INTEX w dalszym ciągu będzie prowadzić prace nad konkretnymi szczegółami operacyjnymi umożliwiającymi funkcjonowanie tego mechanizmu.

- Grupa E3 będzie także pracować z Iranem w celu utworzenia efektywnej i transparentnej jednostki współpracującej, wymaganej dla zapewnienia funkcjonowania INSTEX.

INSTEX będzie funkcjonować w oparciu o rygorystycznie spełniane standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finasowania terroryzmu (AML / CFT) a także w poszanowaniu sankcji Unii Europejskiej oraz ONZ. W tym względzie, grupa E3 oczekuje od Iranu szybkiego wdrożenia wszystkich elementów swojego planu działania międzyrządowej grupy specjalnej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (FATF).

Grupa E3 podkreśla determinację w dążeniu do rozszerzenia INSTEX o zainteresowane kraje europejskie, tak by stał się w pełni operacyjnym narzędziem wsparcia transakcji handlowych z Iranem z zachowaniem podanych wyżej etapów.

opublikowano 22/02/2019

Haut de page