Wręczenie wysokich francuskich odznaczeń czworgu zasłużonym Polakom [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler wręczył 16 kwietnia 2015 r. wysokie odznaczenia francuskie czworgu zasłużonym Polakom.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG

Profesorowi Dariuszowi Kołodziejczykowi, muzykowi z zamiłowania, a zawodowo zajmującemu się badaniami historycznymi, wybitnemu znawcy Turcji i krajów Środkowego Wschodu, autorowi wyjątkowej rozprawy doktorskiej o Podolu pod okupacją turecką, regularnie współpracującemu z Collège de France i z francuską Wyższą Szkołą Nauk Społecznych (EHESS), pełniącemu obecnie funkcje dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasador wręczył insygnia kawalera francuskiego Orderu Zasługi.

JPEG

JPEG

Tomasz Michalski, absolwent wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doskonały frankofon, który wielokrotnie pracował w Afryce Północnej, a obecnie jest wysokim urzędnikiem na stanowisku dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej otrzymał z rąk Ambasadora insygnia kawalera francuskiego Orderu Zasługi.

JPEG

JPEG

Konrad Niklewicz, doskonały frankofon, absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, pasjonujący się polityką i bieżącymi wydarzeniami, świetnie zorientowany w kwestiach europejskich, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Paryżu, potem w Brukseli, mianowany w 2011 roku rzecznikiem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i zastępca dyrektora Rządowego Centrum Informacji, od roku 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, obecnie doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, został odznaczony przez Ambasadora Orderem Zasługi w randze kawalera.

JPEG

JPEG

Wreszcie Barbara Bodalska-Mazur, absolwentka socjologii, z początku znakomity pracownik naukowo-dydaktyczny, asystentka na warszawskiej Akademii Medycznej, która potem przekwalifikowała się jako dziennikarka, specjalistka od spraw europejskich w Radiu Zet, a następnie w Polskim Radiu, by potem objąć stanowisko redaktora w PAP, zajmująca się w tych poszczególnych rolach w mediach bieżącymi wydarzeniami europejskimi i przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, odznaczona została przez Ambasadora Orderem Zasługi w randze oficera.

JPEG

JPEG

opublikowano 20/07/2015

Haut de page