Wręczenie orderu Legii Honorowej Prezydentowi Krakowa [fr]

W dniu 17 października, podczas pobytu w Krakowie, Ambasador Francji Pierre Buhler wręczył Prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu order Kawalera Legii Honorowej. Uroczystość odbyła się w siedzibie krakowskiego Urzędu Miasta.

Pan Jacek Majchrowski jest profesorem nauk prawnych prawnikiem, jego rozprawa doktorska została wydana we Francji w 1974 roku, na długo przed jej publikacją w Polsce. Był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wojewodą krakowskim. W 2002 roku został wybrany prezydentem Krakowa i po dwukrotnej reelekcji pełni tę funkcję nieprzerwanie do dziś. Należy do grona przyjaciół Instytutu Francuskiego w Krakowie i do przyjaciół Francji w ogóle: Rozwinął współpracę z francuskimi miastami Orléans i Bordeaux. Z tym ostatnim miastem jest szczególnie związany, jako że uzyskał tytuł doktora honoris causa uniwersytetu Monteskiusza w Bordeaux.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG - 96.3 kb
(photo: Wiesław Majka/UMK)
JPEG - 108.9 kb
(photo: Wiesław Majka/UMK)

opublikowano 21/10/2013

Haut de page