Wręczenie odznaczenia Pani Hannie Suchockiej [fr]

Uroczystość wręczenia odznaczenia Pani Hannie Suchockiej
Rezydencja Francji w Warszawie,
15 czerwca 2016 r.

Pani Premier,
Ekscelencje, Panie i Panowie Profesorowie,
Panie i Panowie Ministrowie, Panie i Panowie Parlamentarzyści,
Panie Przewodniczący polskiej sekcji Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej
i Narodowego Orderu Zasługi, drogi Jean Caillot,
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Mam przyjemność i zaszczyt gościć Państwa dzisiaj wieczorem w Rezydencji Ambasady Francji, aby wyrazić uznanie dla wybitnej Polki. Przez wszystkie lata kariery zawodowej, z ogromnym zaangażowaniem wnosiła wyjątkowy wkład w promowanie wartości bliskich Francji i Polsce. Czyniła to z oddaniem, za które dzisiaj zostanie wyróżniona Orderem Legii Honorowej.

Order Legii Honorowej został ustanowiony przez Napoleona Bonaparte w 1802 roku. Jest przyznawany za wybitne zasługi w promowaniu Francji oraz za szerzenie wartości, których Francja broni na świecie.

Zanim wręczę odznaczenie Pani Hannie Suchockiej, zgodnie ze zwyczajem w kilku słowach przypomnę dokonania, za które francuskie władze postanowiły ją wyróżnić.

***
Szanowna Pani Premier,

Urodziła się Pani w Pleszewie, w Wielkopolsce. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła Pani studia prawnicze i w 1975 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Początkowo poświęciła się Pani pracy naukowo-dydaktycznej. Zajmowała się prawem konstytucyjnym. Przez blisko osiemnaście lat pracowała Pani w swojej Alma Mater a także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Instytucie Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk. Wykładała Pani na uczelniach zagranicznych, między innymi na uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Od 2013 roku kieruje Pani Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nie poświęciła się Pani wyłącznie karierze naukowo-dydaktycznej, ale postanowiła również zaangażować się w życie polityczne. W 1980 roku, będąc kandydatką Stronnictwa Demokratycznego, została Pani wybrana posłem na Sejm z okręgu poznańskiego. W tym czasie zbliżyła się Pani do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, bowiem podzielała te same ideały wolności i solidarności. W październiku 1982 roku, opowiedziała się Pani przeciwko ustawie delegalizującej związek „Solidarność”, za co została zawieszona w prawach członka Stronnictwa Demokratycznego oraz wykluczona z prac Klubu Poselskiego.

W 1989 roku, aktywnie uczestniczyła Pani w procesie demokratycznych przemian. W pierwszych wolnych wyborach, ponownie została Pani wybrana posłem na Sejm z okręgu poznańskiego, osiągając doskonały wynik. Kilkukrotnie z powodzeniem ubiegała się Pani o reelekcję. W 1992 roku, Prezydent Lech Wałęsa powierzył Pani misję utworzenia koalicyjnego rządu. 10 lipca uzyskała Pani poparcie Sejmu i objęła, jako pierwsza kobieta w historii Rzeczypospolitej, urząd Prezesa Rady Ministrów. W skład Pani gabinetu weszli przedstawiciele siedmiu partii politycznych. Pięć lat później, w rządzie Jerzego Buzka objęła Pani stanowisko ministra sprawiedliwości.

Opierając się na wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim z głębokim przekonaniem napisała Pani ważną publikację naukową na temat praw i wolności obywatelskich oraz ochrony mniejszości … W sposób zupełnie naturalny zbliżyła się Pani do Rady Europy, instytucji, do której Polska pragnęła jak najszybciej przystąpić, gdy tylko uwolniła się spod jarzma komunizmu. Początkowo przewodniczyła Pani polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady, następnie została Pani jego wiceprzewodniczącą.

Jest Pani żarliwą orędowniczką demokracji i państwa prawa. W latach 1991-2016 nieprzerwanie zasiadała Pani w Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo przy Radzie Europy, szerzej znanej pod nazwą Komisji Weneckiej. Kilka dni temu, została Pani mianowana jej honorową przewodniczącą. Korzystam z okazji, aby złożyć Pani najszczersze gratulacje.

Prócz błyskotliwej kariery uniwersyteckiej i politycznej, rozpoczęła Pani pracę dyplomaty. W roku 2001 została Pani Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej a rok później ambasadorem
przy Zakonie Kawalerów Maltańskich. Pełniła Pani te funkcje przez blisko dwanaście lat, co niewątpliwe świadczy o wyjątkowym charakterze relacji, jakie Pani zbudowała z Watykanem, ze swoim wielkim rodakiem Janem-Pawłem II, a następnie z Benedyktem XVI.

Nie mogę pominąć jeszcze jednej z Pani pasji - którą również podzielam – a mianowicie, umiłowania piękna i sztuki. Z ogromną erudycją i polotem opisała Pani kościoły Rzymu w książce „Rzymskie pasje. Kościoły Stacyjne Wiecznego Miasta”, zapraszając czytelników w podróż do najstarszych sanktuariów chrześcijańskich. Nie dziwi zatem fakt, że wielokrotnie spotykaliśmy się przy okazji wydarzeń organizowanych wspólnie przez Francję i Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie, którego Radzie Powierniczej Pani przewodniczy.

Szanowna Pani Premier, mój kraj nie chciał jedynie uhonorować osobę darzącą go przyjaźnią, ale chciał także wyrazić uznanie dla Pani wyjątkowej kariery, niezwykle bogatej i różnorodnej oraz dla nieustannego zaangażowania w służbie wolności i demokracji. Są to wartości bliskie naszym obydwu krajom. I właśnie dlatego Francja postanowiła mianować Panią Komandorem Orderu Legii Honorowej.

Hanna Suchocka, au nom du Président de la République, nous vous remettons les insignes de commandeur de l’Ordre national de la Légion d’Honneur.

opublikowano 16/06/2016

Haut de page