Wręczenie odznaczenia Oficera Orderu Legii Honorowej Krystynie Łyczywek

Wręczenie odznaczenia
Oficera Orderu Legii Honorowej
pani Krystynie Łyczywek

(Szczecin, 22 października 2013)

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele,

Pragnę skorzystać z możliwości zabrania głosu, tutaj przed Państwem w Szczecinie, by wyrazić uznanie wybitnej osobistości tego miasta, niezwykłej kobiecie, pani Krystynie Łyczywek, której prezydent Republiki Francuskiej postanowił przyznać jedno z najbardziej prestiżowych odznaczeń państwowych, Legię Honorową w stopniu oficera.

Order Legii Honorowej został ustanowiony w tysiąc osiemset drugim (1802) roku przez Napoleona Bonaparte. Odtąd Francja odznacza tym orderem osoby, które wyróżniają się wybitnymi zasługami na rzecz Francji oraz wartości, które mój kraj promuje.

Droga Pani Krystyno Łyczywek, zanim wręczę Pani odznaczenie, pozwoli Pani, że przypomnę w kilku słowach zasługi, za które Francja postanowiła Panią wyróżnić.

Od wielu lat jest Pani wiernym przyjacielem Francji. Należy Pani do szczecińskiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej od chwili jego utworzenia w tysiąc dziewięćset czterdziestym siódmym roku (1947), a następnie została Pani prezesem tego oddziału. Będąc nauczycielką języka francuskiego, a także utalentowaną tłumaczką między innymi „Kronik” Maupassanta, zawsze aktywnie działała Pani na rzecz promocji języka i kultury francuskiej w Polsce.

Jest Pani również utalentowaną artystką, znaną fotografką, której prace były prezentowane na ponad stu dwudziestu wystawach fotograficznych w Polsce i za granicą. Pani fotografie znajdują się między innymi w zbiorach Biblioteki Narodowej w Paryżu.

A niedawno pracowała Pani nad projektem fotograficznym poświęconym architekturze Paryża i Szczecina, ukazując jej piękno odbijające się w oknach i kałużach.

Jest Pani także autorką licznych artykułów i wielu opracowań na temat Francji i fotografii. Wniosła Pani wyjątkowy wkład w promowanie w Polsce francuskiej szkoły fotografii humanistycznej, a w szczególności twórczości Henri’ego Cartier-Bresson czy Roberta Doisneau.

Droga Pani Krystyno Łyczywek, u boku Pana Konsula, jest Pani niestrudzoną propagatorką Francji w Szczecinie. W promowanie języka i kultury francuskiej w tym mieście włożyła Pani całą swoją energię, entuzjazm i niespotykaną wręcz młodość ducha. Coroczne Dni Kultury Francuskiej, w których mam zaszczyt brać udział w tym roku, i miejsce, jakie zajmują one w pejzażu kulturalnym miasta są tego najdobitniejszym dowodem.

Szanowna Pani, za oddanie na rzecz Francji przez tyle minionych lat, za to, że nie szczędziła Pani wysiłków ani talentu, zachowując skuteczność i skromność, Prezydent Republiki Francuskiej mianował Panią Oficerem Orderu Legii Honorowej.

***

Krystyna Łyczywek, au nom du président de la République, je vous fais officier de la Légion d’Honneur.

opublikowano 25/10/2013

Haut de page