Wręczenie odznaczenia Kawalera Narodowego Orderu Zasługi Panu François Colombié [fr]

Wręczenie odznaczenia Kawalera Narodowego Orderu Zasługi
Panu François Colombié

(Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r.)

Panie Przewodniczący Rady Zarządzającej Thierry Mulliez,

Panie Ministrze Rafale Baniak,

Pani Przewodnicząca Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz,

Panie Profesorze Andrzeju Koźmiński z Akademii Leona Koźmińskiego,

Panie i Panowie Przedstawiciele Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce oraz Panowie Radcowie handlu zagranicznego Francji,

Panowie Dyrektorzy Generalni Grupy Auchan,

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Spotykamy się dzisiejszego wieczoru, żeby wyrazić uznanie jednemu z naszych rodaków i przyjaciół, a mianowicie Panu François Colombié, którego Prezydent Republiki Francuskiej podniósł do godności kawalera Narodowego Orderu Zasługi.

To prestiżowe odznaczenie zostało ustanowione w roku 1963 przez generała de Gaulle’a, a przyznawane jest w uznaniu wyjątkowych zasług na rzecz francuskiego narodu w pełnieniu funkcji publicznych – cywilnych bądź wojskowych – albo też na niwie działalności prywatnej.

Zanim wręczę Panu to odznaczenie, pozwoli Pan, drogi François Colombié, że w kilku słowach nakreślę Pana życiorys oraz osiągnięcia, którymi zasłużył Pan sobie na takie wyróżnienie.

Urodził się Pan jakieś 57 lat temu w Mazamet, w południowo-zachodniej Francji. Miasto to słynie z dorobku w dziedzinie przemysłu włókienniczego, a w szczególności z wykorzystania w XIX wieku pewnej innowacji technologicznej w zakresie sposobu oddzielanie runa od skóry.

Pochodzi Pan z rodziny tradycyjnie związanej z przemysłem wełny i skóry. Pański ojciec, który jest dzisiaj obecny wśród nas i którego pozdrawiam, przekazał Panu zamiłowanie do przedsiębiorczości i wartości, jakie niesie, między innymi poczucie odpowiedzialności, w tym za kwestie socjalne.

Po wyższych studiach handlowych w Tuluzie dołącza Pan do grupy Auchan. Było to trzydzieści cztery lata temu. Od tamtej pory, całą karierę zawodową związał Pan z tą firmą.

Przyjął Pan za swoją dewizę rodzinnego miasta, crescam et lucebo, czyli « będę wzrastał i świecił ». Pokonuje Pan kolejne szczeble kariery w hipermarkecie w Perpignan, gdzie pełnił Pan funkcje odpowiedzialnego za przyjęcie towaru, potem kierownika działu, kontrolera zarządzania, wreszcie zastępcy dyrektora.

Następnie obejmuje Pan stanowisko kierownika placówki handlowej grupy Auchan w Saint-Étienne, potem w Saint-Priest, w aglomeracji Lyonu.

Myślę, że Pan Mulliez, przewodniczący Rady Zarządzającej grupy, również obecny dzisiejszego wieczoru, nie zaprzeczy, gdy powiem, że wykazał się Pan w trakcie pełnienia kierowniczych funkcji wyjątkowymi zaletami, dzięki którym na początku lat 90 został Pan mianowany dyrektorem regionalnym grupy na cały obszar Francji Zachodniej.

A w 1999 roku przyjeżdża Pan do Polski, gdzie najpierw jako dyrektor operacyjny, a następnie dyrektor generalny Auchan Polska odpowiada Pan za rozwój działalności tej francuskiej grupy w kraju przeżywającym dynamiczną transformację gospodarczą. I tak tworzy Pan w tym kraju blisko 10.000 miejsc pracy; ta liczba zatrudnionych powinna zresztą w najbliższym czasie zostać podwojona, skoro grupa Auchan planuje przejąć sieć hipermarketów Real.

Pana związki z Polską wykraczają jednak poza działalność zawodową: w Pańskiej rodzinie kultywuje się tradycję przyjaźni polsko-francuskiej.

Najpierw Pański nieżyjący już Wuj, brat Pańskiej Matki, obecnej tu dzisiaj, przez całe życie pamiętał o solidarności, jaką mu okazywali jego polscy towarzysze niedoli w Raciborzu, gdzie rzuciła go zawierucha Drugiej Wojny Światowej.

Jego córka a Pańska siostra cioteczna, również obecna, przyczyniła się do nawiązania ścisłych kontaktów między szkołą w rodzinnym Mazamet a polską szkołą w Rybniku. Dzięki tej inicjatywie, oba miasta są po dziś dzień miastami bliźniaczymi.

Oczywiście Pana osobiste dzieje, a więc polsko-francuska rodzina, którą Pan założył z małżonką Agnieszką, również stanowią przykład tych związków.
Zapewne także ze względu na to całkowite zanurzenie się w polskiej kulturze i polskim społeczeństwie uzyskał Pan takie sukcesy w rozwijaniu działalności macierzystej grupy w tym kraju.

Jako przewodniczącemu rady nadzorczej spółki Auchan Polska, do Pana należy również podejmowanie nowych wyzwań bardziej na wschód, skoro został Pan niedawno mianowany na czele rady nadzorczej spółek Auchan w Rosji i na Ukrainie!

Wracając do Polski, stanowi Pan tutaj, Drogi François Colombié, jeden z filarów francuskiej wspólnoty biznesowej, jest Pan w szczególności od ponad dziesięciu lat członkiem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w tym kraju, piastując swego czasu funkcję jej przewodniczącego.

Włącza się Pan jeszcze w działalność różnych organizacji branżowych i grup dyskusyjnych w Polsce, jak na przykład konfederacji pracodawców Lewiatan, której przewodniczącą Panią Henrykę Bochniarz witam wśród nas, pełnił Pan zresztą funkcję wiceprzewodniczącego tej konfederacji.

A na koniec, jakżeby nie wymienić jeszcze Pana zasług dla tej Ambasady? Jest Pan wyjątkowym partnerem dla naszego działu ekonomicznego, wspiera Pan również w aktywny i skuteczny sposób zarówno działania podejmowane przez nasz dział współpracy kulturalnej, jak i tradycyjne przyjęcie z okazji święta narodowego 14 lipca, za co Panu składam podziękowania.

Panie François Colombié, Pana osiągnięcia w rozwijaniu francuskiej działalności gospodarczej w Polsce sprawiły, że zasłużył Pan na to, by Prezydent Republiki Francuskiej mianował Pana kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.
***
François Colombié, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de l’Ordre national du Mérite.

opublikowano 26/11/2013

Haut de page