Wręczenie odznaczeń kawalera orderu Palm Akademickich Pani dr hab. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej [fr]

Wręczenie odznaczeń kawalera orderu Palm Akademickich
Pani dr hab. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej, prof. KUL

Lublin, 2 października 2013 r.

Szanowna Pani Profesor,

Cieszę się bardzo, że mogę dziś w Lublinie, na tej renomowanej uczelni, wręczyć Pani order Palm Akademickich.

Wiem, że swą wyjątkową karierą uniwersytecką zasłużyła już Pani na uznanie ze strony władz tego Uniwersytetu, o czym świadczy między innymi powierzenie Pani funkcji pełnomocnika Rektora KUL do spraw jakości kształcenia.

Teraz kolej na Francję, która wyraża uznanie dla zasług Pani Profesor, o której można by prawie powiedzieć, że jest niemal w połowie profesorem francuskim, skoro część studiów wyższych odbyła Pani we Francji, na uniwersytecie Paris X Nanterre.

Jako nauczyciel akademicki i dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyróżniała się Pani zawsze wyjątkowym zaangażowaniem i niezawodnym oddaniem na rzecz promowania języka francuskiego w Polsce.

Ponadto jest Pani niezmiernie aktywnym partnerem Ambasady Francji, jej działu ds. edukacji, a także Instytutu Francuskiego w Polsce.
Szanowna Pani Profesor, Droga Pani Urszulo Paprocka-Piotrowska, Francja pragnie dziś wyrazić Pani swą wdzięczność i uznanie dla Pani zasług odznaczając Panią orderem kawalera Palm Akademickich.

Urszula Paprocka-Piotrowska, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier des Palmes académiques.

opublikowano 03/10/2013

Haut de page