Wręczenie odznaczeń francuskich Krystynie Herzig, prof. Marceli Świątkowskiej oraz Robertowi Korzeniowskiemu [fr]

Wręczenie insygniów
Kawalera Orderu Palm Akademickich
pani Krystynie Herzig,
Oficera Orderu Palm Akademickich
pani profesor Marceli Świątkowskiej
oraz Złotego Medalu za zasługi dla Młodzieży i Sportu
panu Robertowi Korzeniowskiemu

(Warszawa, 16 czerwca 2014 r.)

Szanowne Panie i Panowie, drodzy Przyjaciele,

Zebraliśmy się dziś wieczorem, by wyrazić uznanie trzem wyjątkowym Polakom, którzy, choć ich kariery przebiegały rozmaicie, umieli, każdy w swojej dziedzinie, przyczynić się do promowania Francji w Polsce oraz wzbogacić tę szczególną więź, jaka łączy nasze kraje.

Będę miał zaszczyt wręczyć dzisiaj dwukrotnie Order Palm Akademickich oraz Złoty Medal za zasługi dla Młodzieży i Sportu
Order Palm Akademickich został ustanowiony w tysiąc osiemset ósmym roku (1808) dekretem cesarza Napoleona. Nadawany jest na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżnienia osób, które działając na rzecz społeczności akademickiej i szkolnictwa przyczyniły się do upowszechnienia w świecie francuskich osiągnięć w działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej.

Natomiast Medal za zasługi dla Młodzieży i Sportu został ustanowiony w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym dziewiątym roku (1969). Jest przyznawany tym osobom, które wniosły szczególny wkład na rzecz sportu, młodzieży i działalności stowarzyszeniowej.
Pozwolą Państwo, że zanim wręczę odznaczenia bohaterom dzisiejszej uroczystości, przedstawię najpierw pokrótce osiągnięcia, jakimi te osoby się wyróżniły.

***

Zwracam się najpierw do pani Krystyny Herzig.

Droga Pani Krystyno Herzig, postanowiła Pani poświęcić swoje życie zawodowe promowaniu i upowszechnianiu języka francuskiego w Polsce. Dzięki temu, wielu studentów mogło skorzystać z Pani wybitnych talentów pedagogicznych.

Po rozpoczęciu kariery zawodowej w szkolnictwie średnim zaczęła Pani kształcić i doszkalać nauczycieli szkolnictwa podstawowego, stając się ekspertem władz oświatowych. Dzięki temu, na początku lat dziewięćdziesiątych odegrała Pani wybitną rolę w tworzeniu pierwszych polsko-francuskich oddziałów dwujęzycznych, zarówno w liceum Pani rodzinnego miasta, Krakowa – myślę tu o siedemnastym Liceum Ogólnokształcącym w tym mieście – jak i w całej Polsce.
Angażuje się Pani również w działalność wielu zespołów roboczych, których zadanie polega na wypracowaniu programów nauczania francuskiego, a także w prace resortowej komisji zatwierdzającej podręczniki do nauki języka francuskiego, w skład której Pani wchodzi.

Droga Pani Krystyno Herzig, opis Pani zasług na rzecz Francji byłby rzecz jasna niepełny, gdybym nie wspomniał o czasie i energii, jakie Pani poświęcała Instytutowi Francuskiemu w Krakowie, gdzie Pani wiedza i umiejętności z dziedziny dydaktyki i pedagogiki, tak na rzecz samych uczniów języka francuskiego, jak i osób francuskojęzycznych uczących się polskiego, są uznawane i doceniane przez wszystkich.
W podzięce za to wieloletnie zaangażowanie na rzecz upowszechniania języka francuskiego w Polsce, francuski Minister Edukacji Narodowej postanowił przyznać Pani order Kawalera Palm Akademickich.

« Krystyna Herzig, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’ordre des Palmes académiques. »

***

Zwracam się obecnie do pani profesor Marceli Świątkowskiej.
Szanowna Pani Profesor, droga Pani Marcelo Świątkowska, jest Pani uznaną specjalistką w dziedzinie lingwistyki i filologii francuskiej. Jest Pani autorką wielu publikacji naukowych, brała Pani czynny udział w licznych konferencjach wysokiego szczebla. Przez całą karierę uniwersytecką, uwieńczoną tytułem naukowym profesora w dwutysięcznym roku, uczestniczyła Pani w wielu stażach naukowych we Francji, wykładając również w kilku francuskich uczelniach wyższych w Lille, Nancy i Clermont-Ferrand, a także w paryskim Krajowym Instytucie Języków i Kultur Wschodnich INALCO, którego mam zresztą zaszczyt być absolwentem.

Równolegle do działalności naukowej, zaangażowała się Pani bez reszty w rozwój kontaktów międzyuczelnianych reprezentując Polskę w najwyższych instytucjach, a mianowicie w stowarzyszeniu zrzeszającym uczelnie wykładające częściowo lub w całości w języku francuskim, które zostało następnie przekształcone w stowarzyszenie uniwersytetów frankofońskich.

W czasie siedmioletniej kadencji jako dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie stale zabiegała Pani o należne miejsce dla nauczania języka francuskiego, o zachowanie różnorodności kulturowej oraz o podtrzymywanie wielojęzyczności.
Tę wielką miłość dla języka francuskiego konkretyzuje Pani wcielając w życie wiele projektów jako przewodnicząca Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada” czy jako współtwórczyni konkursu „Lista Goncourtów – polski wybór”, organizowanego co roku od piętnastu już lat przez Instytut Francuski w Krakowie, we współpracy z instytutami filologii romańskiej polskich uniwersytetów.

Jako członkowi Polskiej Akademii Umiejętności, nadano już Pani w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym (1997) tytuł Kawalera Palm Akademickich. Od tamtej pory nadal nie ustawała Pani w wysiłkach na rzecz promowania języka i kultury francuskiej w Polsce. Pani zaangażowanie jeszcze bardziej się uwydatniło podczas pełnienia kolejnych ważnych funkcji akademickich, wobec czego francuski Minister Edukacji Narodowej nadał Pani rangę Oficera Orderu Palm Akademickich.

Marcela Świątkowska, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais officier de l’ordre des Palmes académiques. »

***

A teraz zwracam się do pana Roberta Korzeniowskiego.

Pana osiągnięcia sportowe, powszechnie znane zarówno w Polsce, jak i we Francji oraz na całym świecie, stale Panu towarzyszą: czy więc trzeba Pana jeszcze komukolwiek przedstawiać? Był Pan trzykrotnie mistrzem olimpijskim w chodzie na pięćdziesiąt kilometrów, a mianowicie w Atlancie, w Sydney i w Atenach. Był Pan również mistrzem olimpijskim na igrzyskach w Sydney w chodzie na dwadzieścia kilometrów. Zdobył Pan trzykrotnie mistrzostwo świata i dwukrotnie mistrzostwo Europy w chodzie na pięćdziesiąt kilometrów, dwukrotnie zdobywał Pan puchar Europy w chodzie na dwadzieścia kilometrów... przy czym osiągnął Pan kilkakrotnie najlepsze wyniki świata w chodzie na pięćdziesiąt kilometrów!

Oczywiście ograniczam się tutaj jedynie do najbardziej prestiżowych tytułów przyznanych podczas Pana kariery sportowej, gdyż ich lista jest znacznie dłuższa!

Była to szczególnie błyskotliwa kariera sportowa, wręcz wyjątkowa, a w niej Francja odegrała niepoślednią rolę. Swego czasu został Pan zauważony przez trenera francuskiej reprezentacji w chodzie, Gérarda Lelièvre’a. Dzięki temu zamieszkał Pan we Francji, najpierw w Paryżu, a następnie w tym regionie północnej Francji, który jest jak mała Polska, gdzie wyróżniał się Pan w barwach miejscowego klubu sportowego w Tourcoing, któremu został Pan wierny nawet po przejściu na sportową emeryturę.

Mówię o sportowej emeryturze, a przecież Pan nigdy nie pozostawił sportu, drogi Panie Robercie Korzeniowski, skoro włączył się Pan w działania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, został Pan Ambasadorem przy Radzie Europy do spraw sportu, tolerancji i fair-play. Ponadto zaangażował się Pan w działalność programów sportowych telewizji polskiej.

Chcąc upowszechnić biegi maratońskie, jako miłośnik – podobnie jak pozostałe osoby dzisiaj odznaczone – pięknego miasta Krakowa, w roku dwa tysiące drugim (2002) zorganizował Pan bieg Cracovia Maraton, wydarzenie sportowe, którego sloganem jest „z historią w tle” i które stało się od tamtej pory corocznym sukcesem. Obecnie działa Pan zawodowo w dziedzinie ubezpieczeń dla środowiska sportowego.

Dziś jeszcze można Pana zobaczyć aktywnie biorącego udział w biegu czy chodzie, na rzecz tej czy innej sprawy, na której Panu zależy, w szczególności przy okazji wydarzeń o dużym znaczeniu historycznym. Tak było w Biegu Konstytucji Trzeciego Maja, którego nasza Ambasada jest wiernym partnerem, czy całkiem niedawno w Biegu Wolności, który Pan współorganizował 4 czerwca z okazji upamiętnienia dwudziestej piątej rocznicy wolnych wyborów, które oznaczały koniec ustroju komunistycznego w Polsce.

Działa Pan również bardzo prężnie w przedsięwzięciach charytatywnych, jak na przykład na rzecz dzieci z ubogich środowisk, jest Pan patronem wielu akcji organizowanych przez UNICEF-Polska, której dyrektora, pana Marka Krupińskiego, obecnego dzisiejszego wieczoru, serdecznie witam.

Jest Pan wybitnym sportowcem, o niezrównanych osiągnięciach, angażuje się Pan w wiele różnych działań, jest Pan także mówiącym po francusku frankofilem. Jest Pan oczywiście Polakiem, a w sercu mieszkańcem północnej Francji, tak zwanym Ch’ti. Pana zasługi sprawiły, drogi Panie Robercie Korzeniowski, że francuski Minister Sportu, Młodzieży, Oświaty i Stowarzyszeń wyróżnił Pana tym jedynym złotym medalem, którego dotychczas brakowało na liście Pana odznaczeń, a mianowicie Złotym Medalem za zasługi dla Młodzieży i Sportu.

« Robert Korzeniowski, au nom du Ministre des Sports, je vous remets la Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports. »

***

opublikowano 16/06/2014

Haut de page