Wręczenie odznaczeń Marcinowi Frybesowi i Annie Parzymies [fr]

18 lipca 2018 r. ambasador Francji Pierre Lévy wręczył odznaczenia oficera francuskiego Orderu Sztuki i Literatury Marcinowi Frybesowi oraz pani prof. Annie Parzymies, dwojgu pracownikom naukowym doskonale władającym językiem francuskim, którzy wyróżnili się wkładem w promowanie sztuki i literatury. Uroczystość odznaczenia miała miejsce podczas przyjęcia wydanego na ich cześć w rezydencji ambasadora Francji.

JPEG
- Przemówienie Ambasadora

Marcin Frybes jest z wykształcenia matematykiem oraz socjologiem. Był swego czasu stypendystą francuskiego rządu. Był także korespondentem Gazety Wyborczej we Francji. Prowadzi bogatą karierę naukową: dokładnie w dniu odznaczenia obronił rozprawę doktorską na temat pomocy społeczeństw krajów Zachodu na rzecz Polski w okresie Solidarności. Został wyniesiony do rangi oficera Orderu Sztuki i Literatury w uznaniu dla jego pracy naukowo-badawczej oraz wkładu w zacieśnianie więzi pomiędzy naukowcami polskimi i francuskimi w dziedzinie nauk społecznych.

JPEG

Anna Parzymies jest uznanym pracownikiem naukowym w zakresie nauk humanistycznych, specjalizującym się w arabistyce; jest założycielką Zakładu Islamu Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Prócz tego utworzyła Wydawnictwo Akademickie Dialog. Dzięki jej staraniom zostały wydane w polskim przekładzie liczne prace francuskich autorów z zakresu orientalistyki, studiów muzułmańskich oraz geopolityki. To dzięki jej działalności wydawniczej debaty wokół tematyki dotyczącej kultury afrykańskiej, azjatyckiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu mogą toczyć się na najwyższym poziomie.

JPEG

opublikowano 07/06/2019

Haut de page