Wręczenie odznaczeń Januszowi Marynowskiemu, Justynie Bacz oraz Janowi Marii Kłoczowskiemu, 22 lutego 2018 r. [fr]

Przemówienie ambasadora Francji z okazji wręczania orderu Sztuki i Literatury Januszowi Marynowskiemu, Justynie Bacz oraz Janowi Marii Kłoczowskiemu, 22 lutego 2018 r. w rezydencji ambasadora Francji

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Witam wszystkich serdecznie w rezydencji Ambasady Francji.
Zebraliśmy się tutaj, by wyrazić uznanie dla trzech osobistości: pana Janusza Marynowskiego, pani Justyny Bacz oraz pana Jana Marii Kłoczowskiego. Zostaną dzisiaj odznaczeni francuskim orderem Sztuki i Literatury.

To francuskie odznaczenie ministerialne zostało stworzone w roku 1957. Jest nadawane w uznaniu zasług tym, którzy wyróżnili się dorobkiem artystycznym lub literackim, czy to przyczyniając się do promowania sztuki i literatury we Francji i na świecie.

Te zasługi, o których wspomniałem, leżą w samym sercu Państwa dokonań. Każdy w swej dziedzinie zechciał Francji nadać wyjątkowe miejsce. Mowa tu o Państwa pasjach, nie śmiałbym przecież mówić o samej pracy. Ujmując to w jednym zdaniu: sprawiają Państwo, że Francja staje się bliższa i bardziej pożądana.

Za to pełne zaangażowanie na rzecz promocji kultury francuskiej w Polsce i za Państwa wybitny wkład w zacieśnianie więzi pomiędzy naszymi krajami, Francja chce dziś wyrazić swe uznanie.

Zgodnie z tradycją, zanim przystąpię do ich wręczania, przypomnę pokrótce zasługi, za które zostaną Państwo tymi odznaczeniami wyróżnieni.

*

Zacznę od Pana Janusza Marynowskiego.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Z wykształcenia jest Pan kontrabasistą i w tej roli wszedł Pan w 1987 roku w skład słynnej orkiestry symfonicznej miasta Warszawy Sinfonia Varsovia.

W 2004 roku został Pan jej dyrektorem i od tego czasu stale zabiega Pan o jej rozwój. Dotyczy to jej znaczenia zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i krajowej oraz międzynarodowej.

W 2008 roku wybrał Pan na dyrektora muzycznego tej orkiestry słynnego francuskiego dyrygenta Marca Minkowskiego, podkreślając w ten sposób znacząco związki tego zespołu z Francją.

Ta więź z Francją zyskała nowe światło – można by rzec wręcz pokaz fajerwerków – gdy w roku 2010 zorganizował Pan w Warszawie po raz pierwszy festiwal Szalone Dni Muzyki, wzorowany na podobnym wydarzeniu o nazwie Folles Journées de Nantes, stworzonym przez René Martin. Właśnie ta znajomość z nim zaowocowała zrealizowaniem ośmiu dotąd wyjątkowych edycji tych Szalonych Dni Muzyki ku radości polskich melomanów, o czym mogę osobiście zaświadczyć.

Tytułem przykładu wspomnę o tym, że w 2010 roku pierwszy z tych festiwali poświęcony był Chopinowi, w 2015 pasji w muzyce, w 2016 przyrodzie, a w ubiegłym roku tańcowi.

Dzięki temu francuskiemu pomysłowi, od samego początku przy wsparciu ze strony Instytutu Francuskiego w Polsce, działał Pan na rzecz upowszechniania dostępu do muzyki. Co roku korzysta z tego około 40.000 widzów i słuchaczy.

Obecnie realizuje Pan na Pradze projekt nowej, wręcz ultranowoczesnej sali koncertowej dla orkiestry Sinfonia Varsovia z widownią na 1800 miejsc. To również świadczy o otwartości i chęci dzielenia się z innymi. Francja jest żarliwym propagatorem takiego właśnie podejścia.

Za Pana pełne zamiłowania, a jednocześnie ambitne zaangażowanie na rzecz więzi pomiędzy naszymi krajami na płaszczyźnie muzyki, wręczę Panu Order Sztuki i Literatury w randze kawalera.

Janusz Marynowski, au nom de la ministre de la Culture, nous vous remettons les insignes de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

*

Skieruję się teraz ku Pani Justynie Bacz.

Szanowna Pani,

Jest Pani warszawianką z urodzenia, uczyła się Pani w prestiżowym liceum im. Stefanii Sempołowskiej, które wykształciło całe pokolenia utalentowanych frankofonów.

Podtrzymując to naturalne upodobanie do języka francuskiego, ukończyła Pani studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Znając doskonale nasz język, podjęła Pani pracę lektorki w Instytucie Francuskim w Warszawie, wykonując ją do dziś.

Jednakże Pani zamiłowania obejmowały również śpiew, muzykę i grę na gitarze. Bardzo szybko rozpoczyna Pani amatorską karierę piosenkarską, biorąc udział w licznych koncertach, festiwalach i konkursach piosenki.

W Pani repertuarze właśnie piosenka francuska zajmuje centralne miejsce, z utworami takich artystów, jak Edith Piaf, Georges Brassens, Barbara, Dalida i wielu innych. Można rzec, że ukazuje Pani życie na różowo pod niebem Paryża.

Od roku 2000, dzięki Pani licznym występom w towarzystwie akompaniujących Pani muzyków w wielu ośrodkach kultury, w Instytutach Francuskich czy ośrodkach Alliance Française na terenie Polski oraz w salach teatralnych i w Teatrze Wielkim, ale także dzięki koncertom we Francji, słuchacze mogli docenić Pani jakże eleganckie i zawsze osobiste interpretacje z repertuaru tych gigantów naszego dorobku muzycznego.

Za tę wierność francuskiej piosence, za Pani talent i niestrudzone krzewienie języka francuskiego, zostaje Pani dzisiaj odznaczona Orderem Sztuki i Literatury w randze kawalera.

Justyna Bacz, au nom de la ministre de la Culture, nous vous remettons les insignes de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

*

A na koniec zwracam się do Pana Jana Marii Kłoczowskiego.

Szanowny Panie,

Pochodzi Pan z Lublina, z rodziny, która dała Polsce kilku wielkich myślicieli współczesnych. Wspomnę w szczególności o Pana ojcu, historyku Jerzym Kłoczowskim, niedawno zmarłym, którego pamięci składam hołd.

Po ukończeniu lubelskiego liceum im. Zamoyskiego poszedł Pan na historię na KUL-u, gdzie był Pan studentem między innymi nieodżałowanej pamięci Władysława Bartoszewskiego. Równocześnie spełniał się Pan artystycznie ucząc się gry na skrzypcach. Jako muzyk współpracował Pan w latach 1986-1993 z zespołem jednego z najważniejszych teatrów studenckich, jakim był Teatr Provisorium. Tworzy Pan także poezję.

Od lat osiemdziesiątych należy Pan do grona najbardziej utalentowanych tłumaczy francuskiej literatury na język polski. To dzięki Pana pracy i warsztatowi translatorskiemu, uznawanym zarówno przez innych tłumaczy, jak i przez największe wydawnictwa w Polsce, Polacy mogli zapoznać się z dziełami znamienitych francuskich autorów z XIX, XX oraz XXI wieku. Chodzi o takich twórców, jak Charles Baudelaire, Emile Cioran, Marc Bloch, Balthus, Marguerite Yourcenar, Jean Delumeau, Marc Fumaroli, Alain Besançon, Jean Clair, Tzvetan Todorov, Patrick Deville, Eric-Emmanuel Schmitt i wiele innych.

Pana zamiłowania obejmują także francuską literaturę dla młodzieży, czego dowodem jest przekład adaptacji opowieści Gargantua, wydanej ze wspaniałymi ilustracjami.

Za ten znaczący wkład w upowszechnianie francuskiej myśli i literatury zostaje Pan dzisiaj odznaczony Orderem Sztuki i Literatury w randze oficera.

Jan Maria Kłoczowski, au nom de la ministre de la Culture, nous vous remettons les insignes d’officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

opublikowano 23/02/2018

Haut de page