Wręczenie nagrody im. Szolema Mandelbrojta Retour ligne manuel i pięciu nagród im. Marii Skłodowskiej-Curie

Przemówienie na ceremonii wręczenia nagrody im. Szolema Mandelbrojta
i pięciu nagród im. Marii Skłodowskiej-CuriePozwólcie Państwo, że wyrażę uznanie dla sześciu polskich naukowców, których dotychczasowy dorobek jest szczególnie obiecujący.

Wręczenie nagrody imienia Szolema Mandelbrojta w zakresie matematyki

W tym roku Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce wspólnie z Francuskim Towarzystwem Matematycznym (Société Mathématique de France) zorganizowali konkurs imienia Szolema Mandelbrojta, aby nagrodzić naukowców za najlepsze badania matematyczne.
Po przeanalizowaniu nadesłanych prac, Francuskie Towarzystwo Matematyczne przyznało nagrodę panu profesorowi doktorowi habilitowanemu Adrianowi Langerowi, z Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Laureat prowadzi obecnie badania w laboratorium Dieudonné w Nicei w ramach pobytu badawczego.

Panie profesorze, serdecznie gratuluję Panu i wręczam nagrodę, jest nią pokrycie kosztów miesięcznego pobytu badawczego we Francji, dieta w wysokości około tysiąc siedemset euro. (remise du trophée)

Wręczenie pięciu nagród Marii Skłodowskiej-Curie polskim naukowcom za badania dotyczące materiałów.

Już po raz drugi Ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce we współpracy z przedsiębiorstwami SAINT-GOBAIN, EDF, AREVA, DCNS i THALES ALENIA SPACE przyznają nagrodę naukową imienia Marii Skłodowskiej-Curie polskim naukowcom prowadzącym badania materiałowe.

W odpowiedzi na konkurs nadesłano pięćdziesiąt jeden zgłoszeń. Zwołałem zatem naukowe jury, w skład którego weszli: profesor doktor habilitowany Rajmund BACEWICZ, prorektor do spraw nauki Politechniki Warszawskiej, doktor inżynier Andrzej KRZTOŃ z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, profesor doktor habilitowana Ewa JĘDRYKA z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, pan Jean-André BARBOSA reprezentujący spółkę AREVA w Polsce, pan François DUTHOIT, dyrektor do spraw innowacji koncernu DCNS, pan Jérôme BUFFE, dyrektor techniczny spółki Thalès Alenia Space, pani Nathalie BEAUZEMONT, odpowiedzialna za projekty w EDF Polska i pan Sébastien REYMOND, attaché do spraw nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji.
Jury konkursu skorzystało także z ekspertyzy wykonanej przez profesora doktora habilitowanego inżyniera Krzysztofa Jana KURZYDŁOWSKIEGO, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pragnę gorąco podziękować członkom jury, którzy wyłonili prace pięciu naukowców.
Mieli Państwo okazję obejrzeć dzisiaj plakaty prezentujące te badania.

Pierwsza nagroda « Areva–EDF » została przyznana panu doktorowi Rafałowi IDCZAKOWI, z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, za badania dotyczące materiałów do budowy reaktorów jądrowych.

Panie doktorze, serdecznie gratuluję Panu nagrody, jest nią pokrycie kosztów miesięcznego pobytu badawczego we Francji, dieta w wysokości około trzech tysięcy euro, nagrodę wręczą Panu przedstawiciele spółek AREVA i EDF.
(remise du trophée par Mme Beauzemont et M. Barbosa)

Druga nagroda « Areva–EDF » została przyznana pani doktor Marcie WALO z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, za badania dotyczące promieniowania jonizującego i materiałów polimerowych.

Pani doktor, serdecznie gratuluję Pani nagrody, jest nią pokrycie kosztów miesięcznego pobytu badawczego we Francji, dieta w wysokości około trzech tysięcy euro, nagrodę wręczą Pani przedstawiciele spółek AREVA i EDF. (remise du trophée par Mme Beauzemont et M. Barbosa)

Nagroda « Thalès Alenia Space » została przyznana pani doktor inżynier Ewelinie CIECIERSKIEJ, z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, za badania dotyczące materiałów kompozytowych, stosowanych zwłaszcza w przemyśle lotniczym.

Pani doktor, serdecznie gratuluję Pani nagrody, jest nią pokrycie kosztów miesięcznego pobytu badawczego we Francji, dieta w wysokości około trzech tysięcy euro, nagrodę wręczy Pani przedstawiciel spółki THALES ALENIA SPACE. (remise du trophée par M. Freddy Geyer)

Nagroda « DCNS » została przyznana pani profesor doktor habilitowanej Halinie KRAWIEC, kierownikowi Katedry Chemii i Korozji Metali Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za badania dotyczące korozji.

Pani profesor, serdecznie gratuluję Pani nagrody, jest nią pokrycie kosztów miesięcznego pobytu badawczego we Francji, dieta w wysokości około trzech tysięcy euro, nagrodę wręczy Pani przedstawiciel koncernu DCNS. (remise du trophée par M. Yves Cotty)

Nagroda « Saint-Gobain » została przyznana pani doktor inżynier Annie WAJLER, z Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, za badania dotyczące przezroczystej ceramiki mającej zastosowanie w optyce i elektronice.

Pani doktor, serdecznie gratuluję Pani nagrody, jest nią pokrycie kosztów miesięcznego pobytu badawczego we Francji, dieta w wysokości około trzech tysięcy euro, nagrodę wręczy Pani przedstawiciel spółki SAINT-GOBAIN. (remise du trophée par M. François-Xavier Moser)

Gratuluję wszystkim sześciu laureatom, których dotychczasowe osiągnięcia naukowe są tak bardzo obiecujące, dziękuję prelegentom za wkład i zaangażowanie na rzecz rozwijania współpracy francusko-polskiej, dziękuję wszystkim za przybycie na Forum.

Sądzę, że nadszedł czas, aby przejść do ostatniego punktu naszego spotkania, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na obiad.

opublikowano 08/06/2015

Haut de page