Wręczenie nagród w konkursie Young Europeans Award 2018

Ambasador Francji Pierre Lévy wziął udział 20 września 2018 r. w uroczystości wręczania nagród w konkursie Young Europeans Award 2018, zorganizowanym przez fundację na rzecz współpracy niemiecko-polskiej, organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, fundację kulturalną Allianz, fundację Hippocrène oraz Francusko-Niemiecki Urząd ds. Młodzieży, we współpracy z organizacją UK-German connection.

Zwycięzcą został projekt zatytułowany „Trzy kraje, sześć języków, jeden projekt: Trójkąt Weimarski na scenie”, przedstawiony przez 24 uczniów w wieku od 16 do 19 lat z Francji, Niemiec i Polski. Składał się ze sztuki teatralnej oraz wystawy na temat: „Jak osoby z niepełnosprawnością są traktowane w różnych krajach europejskich?”. Wyzwanie podjęła z zapałem grupa młodzieży z paryskiego Instytutu Młodych Niesłyszących we współpracy ze stowarzyszeniem „Peuple et Culture”, berlińską szkołą im. Margarethe von Witzleben, Ośrodkiem Francuskim w Berlinie oraz warszawskim Instytutem Głuchoniemych. Młodzież ta udowodniła, że osoby z niepełnosprawnością mogą realizować projekty o zasięgu europejskim pomimo specyficznych trudności wynikających z ich niepełnosprawności.

Ponadto jury konkursu wyróżniło nagrodą specjalną projekt bloga „Being a European European” autorstwa młodzieży szkolnej z Niemiec, Francji i Polski, której towarzyszyli młodzi z Wielkiej Brytanii.

Konkurs Young Europeans Award ma sprzyjać dialogowi młodzieży trzech krajów tworzących Trójkąt Weimarski, mających wspólną historię i stanowiących jeden z fundamentów integracji europejskiej. Na społeczeństwach tych trzech krajów spoczywa także wspólny obowiązek tworzenia i wypełniania treścią Europy dynamicznej, bliskiej obywatelom. W tegorocznej edycji do uczestnictwa zaproszono także Wielką Brytanię.

JPEG - 4 Mb
Uczestnicy debaty, pośrodku: Ambasador Francji Pierre Lévy, następnie niemiecki Minister Stanu do spraw Europejskich Michael Roth oraz polski Wiceminister Spraw Zagranicznych, Sekretarz Stanu Szymon Szynkowki vel Sęk

Po wręczeniu nagród nastąpiła debata na temat „To be or not to be … a European”, w której udział wzięli Ambasador Francji Pierre Lévy, niemiecki Minister Stanu do spraw Europejskich Michael Roth, polski Wiceminister Spraw Zagranicznych, Sekretarz Stanu Szymon Szynkowki vel Sęk oraz uczniowie, których projekt został przez jury wyróżniony nagrodą główną i specjalną.

JPEG - 3.4 Mb
Przedstawiciele organizacji partnerskich, od lewej do prawej: Dyrektor zarządzająca organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Ewa Nocoń, Sekretarz Generalna Francusko-Niemieckiego Urzędu ds. Młodzieży Béatrice Angrand, Wiceprzewodnicząca fundacji Hippocrène Michèle Guyot-Roze oraz Dyrektorka fundacji kulturalnej Allianz Esra Küçük
JPEG - 3.9 Mb
Laureaci konkursu Young Europeans Award 2018

opublikowano 04/10/2018

Haut de page