Wręczenie listów komisyjnych nowemu Konsulowi Honorowemu Francji w Katowicach [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler przebywał w dniu 3 marca z wizytą w Katowicach. W towarzystwie Konsula Generalnego Francji w Krakowie Thierry’ego Guichoux wziął udział w rozmowach z przedstawicielami władz wojewódzkich, a także z Rektorem Uniwersytetu Śląskiego Wiesław Banysiem, z Dyrektorem ośrodka Alliance Française Karlem Zangerle oraz z Dyrektorem Domu Miasta Saint-Etienne Robertem Pyką.

Ambasador odwiedził również klasę dwujęzyczną w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika pod dyrekcją pana Witolda Terleckiego, gdzie wielu licealistów uczy się francuskiego. Złożył również wizytę we francuskiej firmie STERIA specjalizującej się w informatyce w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wizyta ta była również okazją do uroczystego otwarcia konsulatu honorowego Francji w Katowicach. Funkcję nowego Konsula Honorowego Francji w Katowicach objęła Anna Krasuska-Terrillon.
W obecności mediów i osobistości reprezentujących francuską wspólnotę przebywającą na Śląsku, w imieniu Prezydenta Republiki Francuskiej, Ambasador Francji w Polsce wręczył listy komisyjne nowej Konsul Honorowej .

JPEG - 135.2 kb
Uroczystego otwarcia konsulatu honorowego w Katowicach dokonali (na zdjęciu od lewej do prawej): Piotr Uszok Prezydent Katowic, Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, Konsul Honorowa Francji w Katowicach Anna Krasuska-Terrillon, Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk
fot. BP Tomasz Żak (portal internetowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: http://www.slaskie.pl)

W swym przemówieniu Ambasador przypomniał, że wraz z otwarciem tego Konsulatu Honorowego w stolicy Śląska, Francja niejako powróciła do poprzedniej reprezentacji konsularnej : w latach od 1922 do 1953 działał bowiem w Katowicach Konsulat Generalny Francji.

JPEG - 68.5 kb
Ambasador Francji w Polsce wręczył listy komisyjne nowej Konsul Honorowej Francji Annie Krasuskiej-Terrillon
fot. BP Tomasz Żak (portal internetowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: http://www.slaskie.pl)

Agencja konsularna Francji w Katowicach
ul. PCK 10/3 , 40-057 Katowice
tel. 607 94 09 94, e-mail: konsulfr@krasuska.com
godziny urzędowania Konsulatu: wtorek 11.00 -13.00 i czwartek 15.00-17.00

opublikowano 06/03/2014

Haut de page