Wręczenie insygniów kawalera orderu Palm Akademickich pani Izabeli Berge

Wręczenie insygniów kawalera orderu Palm Akademickich
pani Izabeli Bergel

(Szkoła Główna Handlowa, 9 kwietnia 2014)

Magnificencjo,
Szanowni Państwo,

Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj z Państwem uczestniczyć w obchodach święta tej prestiżowej uczelni a jeszcze bardziej, że mogę, przy tej okazji, wyrazić uznanie dla wybitnych zasług doktor Izabeli Bergel, pełnomocnika Rektora do spraw programów podwójnych dyplomów.

Minister Edukacji Narodowej Republiki Francuskiej mianował panią Bergel kawalerem Orderu Palm Akademickich. To jedno z najstarszych odznaczeń, zostało ustanowione dekretem przez cesarza Napoleona w 1808, jest przyznawane osobom, które pracując na uczelniach wyższych lub w szkolnictwie przyczyniają się do upowszechniania francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej. I właśnie za taką działalność, pani Bergel została wyróżniona przez Francję.

* * *

Wybitna ekonomistka, doskonale władająca językiem francuskim, darząca Francję szczególną sympatią, doktor Bergel umiała nawiązać trwałe więzi współpracy uniwersyteckiej między Szkołą Główną Handlową w Warszawie i najbardziej prestiżowymi francuskimi placówkami szkolnictwa wyższego.

Doktor Izabela Bergel współtworzyła jeden z pierwszych wspólnych polsko-francuskich programów kształcenia, którego liczni absolwenci piastują obecnie wysokie funkcje publiczne oraz ważne stanowiska kierownicze. Dzięki swojemu zaangażowaniu i determinacji w działaniu na rzecz wzmacniania współpracy uniwersyteckiej między Polską i Francją, sprawiła, że dziesiątki młodych Polaków mogło skorzystać na miejscu, tutaj w Polsce, z nauczania w języku francuskim na znakomitym poziomie i uczestniczyć w dynamicznej wymianie uniwersyteckiej z Francją. Przypomnę, że doktor Bergel od wielu lat zasiada w komisji przesłuchującej polskich studentów ubiegających się o stypendia rządu francuskiego, by kontynuować naukę we Francji.

Nie jestem w stanie wymienić wszystkich programów współpracy, jakie pani Bergel zainicjowała, lista jest zbyt długa!

Droga Izabelo Bergel, swoimi działaniami przyczyniła się Pani znacznie do podniesienia jakości współpracy uniwersyteckiej między naszymi krajami, pracując na rzecz zbliżenia, które dzisiaj przynosi owoce. Poza tym, sprzyjała Pani promowaniu języka i kultury francuskiej, języka i kultury, które są bliskie Pani sercu. Mianując Panią kawalerem orderu Palm Akademickich minister edukacji narodowej Republiki Francuskiej wyraził uznanie dla Pani zaangażowania i wszystkich podejmowanych działań na rzecz promowania Francji w Polsce.

« Izabela Bergel, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’Ordre des Palmes académiques. »

* * *

opublikowano 09/04/2014

Haut de page