Wręczenie insygniów Philippe’owi Castanet, byłemu prezesowi zarządu spółki EDF Polska [fr]

Uroczystość wręczenia insygniów Kawalera Narodowego Orderu Zasługi
Panu Philippe’owi Castanet,
byłemu prezesowi zarządu spółki EDF Polska

(Warszawa, 15 maja 2014 r.)

Szanowne Panie,

Szanowni Panowie,

Drodzy Przyjaciele,

Zebraliśmy się dziś wieczorem, by uczcić wybitne zasługi Francuza, który w znaczący sposób przyczynił się do promocji francuskiej obecności gospodarczej w Polsce. Tym wyróżnionym jest pan Philippe Castanet, któremu wręczę dzisiaj insygnia Kawalera Narodowego Orderu Zasługi.

Narodowy Order Zasługi został ustanowiony przez generała de Gaulle’a w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym trzecim roku (1963). Jest przyznawany za znaczące zasługi dla Francji w służbie państwowej, wojskowej albo w prowadzeniu działalności w sektorze prywatnym.

Drogi Philippe’ie Castanet, pozwoli Pan, że zgodnie ze zwyczajem, przed samym odznaczeniem przypomnę Pana zasługi, nawet jeżeli wydaje się to zbędne w przypadku człowieka, który po pięciu latach kierowania spółką EDF Polska stał się osobą powszechnie znaną w świecie biznesu i wśród francuskiej społeczności w Polsce.

Po uzyskaniu dyplomu inżyniera w Wyższej Szkole Inżynierów Elektryków w Grenoble ze specjalizacją z fizyki jądrowej, został Pan zatrudniony przez EDF, której to firmie pozostał Pan wierny poświęcając jej prawie całe życie zawodowe.

Zaczął Pan jako inżynier elektryk w stacjach rozdzielczych w Wersalu i Melun, a następnie przeszedł Pan do dyrekcji do spraw strategii EDF. Po czterech latach został Pan oddelegowany na trzy lata do Banku Światowego, gdzie pełnił Pan funkcję szefa projektu rozwojowego dla Afryki subsaharyjskiej w Departamencie Infrastruktur. Pracując w obszarze pomocy rozwojowej, zawsze wykazywał się Pan szczególną wrażliwością na los najuboższych. Właśnie to doświadczenie oraz cechy charakteru znalazły potem kolejne potwierdzenie podczas głębokiej restrukturyzacji spółki EDF Polska, którą Pan z powodzeniem przeprowadził.

Po powrocie do centrali EDF, pracował Pan na wielu odpowiedzialnych stanowiskach jako główny kierownik projektu i doradca finansowy dyrektora międzynarodowego EDF, potem jako odpowiedzialny za fuzje i przejęcia w London Electricity Group, brytyjskiej filii EDF. To zresztą w niedawno powstałej spółce EDF UK kontynuował Pan karierę zawodową najpierw jako odpowiedzialny za fuzję London Electricity Group i Seeboard, potem jako dyrektor do spraw optymalizacji aktywów EDF Energy, a wreszcie jako dyrektor handlowy odpowiedzialny za sprzedaż energii klientom instytucjonalnym. Sześć lat temu powierzono Panu kierowanie spółką EDF Polska.

Pana obowiązki były bardzo rozległe. Grupa EDF Polska zdobyła znaczący udział w rynku ciepła i energii elektrycznej, a spółka-matka EDF wraz z firmą AREVA stała się jednym z najpoważniejszych kandydatów do realizacji obecnie uruchomionego polskiego programu budowy elektrowni jądrowej. W ciągu tych wszystkich lat potrafił Pan rozwinąć działalność grupy EDF w Polsce we wszystkich, licznych dziedzinach leżących w kompetencji firmy, potwierdzając francuskie umiejętności w zakresie technologii i energetyki. EDF Polska jest obecnie jednym z głównych uczestników polskiego sektora energetycznego, a przez to ważnym partnerem dla tysięcy Polaków, którym dostarcza ciepło i prąd.

Tak więc pracując przez niemal trzydzieści lat dla głównego francuskiego producenta i dostawcy elektryczności, przyczyniał się Pan do promowania francuskiego potencjału gospodarczego i technologicznego know-how, od Wielkiej Brytanii po Polskę. Należy do tego dodać Pana zaangażowanie na rzecz dyplomacji gospodarczej naszego kraju na stanowisku radcy handlu zagranicznego Francji.
Dzisiaj staje Pan przed nowymi międzynarodowymi wyzwaniami, jako że będzie Pan kontynuował karierę zawodową na stanowisku przedstawiciela EDF na Amerykę Północną.

Opis Pana błyskotliwej kariery zawodowej byłby jednak niepełny, gdybym nie wspomniał o Pana osobistych zaletach. Chodzi o ten niezmącony spokój, jaki zachowuje Pan nawet w chwilach napięcia, o szczególną atencję, z jaką się Pan odnosi do każdego napotkanego rozmówcy. Delikatność i wrażliwość, jaką Pan wykazuje w relacjach międzyludzkich sprawiły, że jest Pan szanowany przez wszystkich, którzy mieli sposobność zetknąć się z Panem, a wśród nich również i przeze mnie.

Drogi Philippe’ie Castanet, Pana zalety ludzkie i osiągnięcia zawodowe, Pana działalność na rzecz promocji francuskiej gospodarki i energetyki zadecydowały o tym, że Prezydent Republiki Francuskiej mianował Pana Kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.

Philippe Castanet, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de l’Ordre national du Mérite

opublikowano 15/05/2014

Haut de page