Wręczenie insygniów Kawalera i Oficera Palm Akademickich, połączone z inauguracją Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach

Szanowni Państwo,

Inauguracja Domu Miasta Saint-Etienne niezmiernie mnie cieszy, gdyż jest jednocześnie okazją do honorowego wyróżnienia osób, których zaangażowanie, tak osobiste jak zawodowe, przyczyniło się do wzmocnienia więzi łączących Francję i Polskę.

Z przyjemnością wręczam dziś insygnia Kawalera i Oficera Palm Akademickich dwóm obecnym tu przedstawicielkom środowiska edukacyjnego szczególnie aktywnym w promowaniu frankofonii.

Order Palm Akademickich, wprowadzony przez Napoleona Pierwszego w 1808 (tysiąc osiemset ósmym) roku, jest przyznawany nauczycielom akademickim oraz osobom szczególnie zasłużonym dla Edukacji Narodowej.

Republika Francuska pragnie dziś uhonorować wybitną nauczycielkę języka francuskiego, przywiązującą szczególną wagę do idei różnorodności językowej.

Pani Małgorzato Poprawska, wszyscy tu obecni znają Pani zasługi dla nauczania i promocji języka francuskiego w Polsce.

Po uzyskaniu dyplomu na Uniwersytecie Warszawskim w 1972 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym drugim) roku, rozpoczęła Pani karierę zawodową w służbie Edukacji Narodowej. Utworzyła Pani między innymi dwujęzyczną klasę w liceum Kopernika w Katowicach i koordynowała jej działalność. Pani doświadczenie i dynamizm były istotnym wsparciem dla rozwoju dwujęzycznych klas w Polsce. Regularnie współtworzyła Pani dwujęzyczne egzaminy maturalne.

Nie przerwała Pani działalności po przejściu na emeryturę, nadal współpracując z klasami dwujęzycznymi.

Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało Pani zasługi przyznając Pani Medal Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała Pani również Order Kawalera Palm Akademickich. Pani długoletnie zaangażowanie i działalność na rzecz współpracy językowej i edukacyjnej w Polsce, zasługują jednak na jeszcze wyższe wyróżnienie.

Tym samym, w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francuskiej, mianuję Panią Oficerem Palm Akademickich.

« Małgorzata POPRAWSKA, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais officier de l’ordre des Palmes académiques. »

Pragnę dziś również uhonorować Panią Profesor Halinę Widłę.

Pani Profesor, ukończyła Pani studia romanistyczne na Uniwersytecie Śląskim w 1977 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym siódmym) roku, a następnie obroniła pracę doktorską poświęconą porównaniu języka francuskiego i polskiego. Pasja do języków i strategii nauczania jest widoczna w Pani licznych publikacjach.

W latach 1990 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) – 1993 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) kierowała Pani Nauczycielskim Kolegium Języka Francuskiego w Gliwicach, a od 1997 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku) jest Pani konsultantem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kuratorium w Katowicach.

Była Pani bardzo zaangażowana we wprowadzanie nowych technologii nauczania języków. Od 2002 (dwa tysiące drugiego) roku kieruje Pani Laboratorium informatycznym i Centrum Kształcenia na Odległość na Uniwersytecie Śląskim.

Jako zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego od 2008 (dwa tysiące ósmego) roku, należy Pani do grona głównych organizatorów wydarzeń związanych z frankofonią. Każdego roku organizuje Pani w Sosnowcu we współpracy ze śląskimi szkołami „Dni Frankofonii” połączone z wykładami, konkursami i występami artystycznymi.

Pani Instytut jest głównym partnerem dla wszelkich inicjatyw z dziedziny współpracy edukacyjnej organizowanych na południu Polski.

Otrzymała Pani wiele odznaczeń przyznanych przez Kuratorium Wojewódzkie, Kolegium Nauczycielskie i polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, które potwierdzają wagę i znaczenie Pani działalności na rzecz frankofonii.

Również i Francja powinna uznać Pani zasługi. Tak więc w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francuskiej mianuję Panią Kawalerem Palm Akademickich.

« Halina WIDŁA, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’ordre des Palmes académiques. »

opublikowano 18/09/2014

Haut de page