Wręczenie francusko-polskiej nagrody Polonium 2019 [fr]

W środę 14 listopada w Warszawie Attaché ds. nauki i współpracy akademickiej Christophe Paoli wręczył francusko – polską nagrodę Polonium 2019 podczas XI edycji Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku MKNOL.

JPEG - 535 kb
XI Multidyscyplinarną Konferencję Nauki o Leku MKNOL2018 (Warszawie, 14 - 16 listopada 2018r.)

W konferencji tej, organizowanej co dwa lata przez Polski Instytut Farmaceutyczny biorą udział ważne podmioty branży farmaceutycznej, w szczególności ośrodki akademickie, naukowcy, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz przedstawiciele największych firm farmaceutycznych w kraju.

Nagroda Polonium 2019 Ambasady Francji, dla badań naukowych o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym została wręczona pani Natalii Bednarz-Knoll za pracę na temat rozsiewu komórek nowotworowych w raku piersi: « Preoperative high platelets count correlate to mesenchymal phenotype of circulating tumor cells and worse clinical outcome in human breast carcinoma ».

JPEG - 338.5 kb
Dr hab. Paweł Zajdel (Collegium Medicum UJ), Natalia Bednarz-Knoll, laureatka nagrody Polonium 2019 i Christophe Paoli, attaché ds. wpółpracy naukowej i uniwersyteckiej

Laureatka jest pracownikiem naukowym Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GU Med (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).
Otrzymała stypendium na miesięczny pobyt badawczy w wybranym laboratorium we Francji w 2019 r.

opublikowano 14/06/2019

Haut de page