Wręczenie francuskich odznaczeń 12 maja 2016 r. [fr]

JPEG

Ambasador Francji Pierre Buhler urządził dnia 12 maja w swojej rezydencji uroczystość na cześć trojga wybitnych zasłużonych Polaków, którym wręczył wysokie francuskie odznaczenia przed licznie zgromadzonymi gośćmi.
W przemówieniu Ambasador podkreślił ich dokonania, za które Francja postanowiła ich wyróżnić.

JPEG

JPEG

Profesor Marcin Pałys, obecny rektor Uniwersytetu Warszawskiego, odebrał z rąk Ambasadora Narodowy Order Zasługi w randze oficera, w szczególności za znaczące działanie na rzecz zacieśnienia więzi między Francją a Polską w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

JPEG

JPEG

JPEG

Pani mecenas Alicji Bień, która jest adwokatem, a zarazem konsulem honorowym Francji w Łodzi, Ambasador wręczył insygnia kawalera Legii Honorowej za jej działalność w zakresie relacji polsko-francuskich w dziedzinie kultury i gospodarki, a także za jej pełną oddania pracę na rzecz Francuzów przebywających w regionie łódzkim.

JPEG

JPEG

Pan Władysław Frasyniuk, były działacz opozycji demokratycznej w czasach ustroju komunistycznego i były poseł do Sejmu, został odznaczony przez Ambasadora orderem Legii Honorowej w randze kawalera. Wyróżnienie to otrzymał za odważne przeciwstawianie się dyktaturze w imię ideałów wolności i demokracji, a także za przyczynienie się do upadku komunizmu w Polsce, a następnie do pomyślnej transformacji kraju w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat./.

opublikowano 18/08/2016

Haut de page