Wręczenie dyplomów piętnaściorgu młodym Francuzom odbywającym staże zawodowe w Polsce

24 stycznia 2014 roku Ambasador Francji Pierre Buhler wręczył dyplomy piętnaściorgu młodym Francuzom, którzy odbyli staże zawodowe w firmach działających w Polsce (Batida, Frigo-Polska, Konsalnet, Lux-Dom, Schiever, Sofitel). W ramach europejskiego programu Leonardo uczniowie liceów zawodowych z Grenoble i z Lille przebywali przez kilka tygodni zagranicą, gdzie zdobyli pierwsze doświadczenie zawodowe i mieli okazję szlifować przy okazji znajomość języków obcych.

JPEG - 103.8 kb
Ambasador z uczniami, którym wręczył dyplomy z okazji ukończenia stażu zawodowego, i z przedstawicielami firm, w których ci młodzi Francuzi odbyli staże
JPEG - 104.4 kb
Beata Henry, prezes ABC Wiedzy, Mariusz Dydycz, dyrektor Konsalnet, Alain Henry, koordynator ds. mobilności w europejskim programie Tremplin, i uczniowie, którzy odbyli staż w firmach na terenie Polski

Projekt ten jest częścią szerszej inicjatywy o nazwie TREMPLIN (Trampolina), którą wspierają francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, Francusko-Niemiecki Urząd ds. Młodzieży (OFAJ/DFJW), angielski British Council oraz sama Komisja Europejska. W Polsce, koordynatorem tego programu jest firma ABC Wiedzy. Inicjatywa TREMPLIN ma na celu zwiększenie szans zatrudnienia młodych absolwentów kierunków kształcenia zawodowego poprzez zachęcanie ich do wzięcia udziału w programach sprzyjających mobilności międzynarodowej, a także poprzez tworzenie w ramach samych przedsiębiorstw jednostek organizacyjnych zajmujących się zatrudnianiem młodych do pierwszej pracy. Ambasada Francji miała swój wkład w sukces tego przedsięwzięcia organizując w 2013 roku spotkanie z udziałem partnerów z Francji i Polski.

JPEG - 71.6 kb
Przemówienie Ambasadora
JPEG - 93.4 kb
Ambasador Francji Pierre Buhler, Prezes ABC Wiedzy Beata Henry i koordynator ds. mobilności w europejskim programie Tremplin Alain Henry

Pan Ambasador wyraził podziękowania firmom, które zgodziły się przyjąć młodzież na stażu, a także firmie ABC Wiedzy za jej zaangażowanie. Przypomniał przy tej okazji, że zgodnie z życzeniem Prezydenta Francji integracja zawodowa młodzieży stanowi dla Ambasady jeden z jej priorytetów, oraz że w ubiegłym roku wspierała pobyt w Polsce grupy jedenaściorga młodych mieszkańców miasta Le Mans w ramach podobnego projektu Leonardo (por. http://www.ambafrance-pl.org/Jedenastu-mlodych-mieszkancow). Ambasador zachęcił też uczestników tegorocznego programu, by utrwalali tę formę działania i częściej korzystali ze wsparcia, jakie oferuje Instytut Francuski w Polsce w zakresie staży językowych i wiedzy o kraju.

opublikowano 03/03/2014

Haut de page