Wręczenie Nagrody im. Adama Mickiewicza Jackowi Langowi

Wręczenie Nagrody im. Adama Mickiewicza Jackowi Langowi
Przemówienie Ambasadora Francji w Polsce
Warszawa, piątek 7 września 2012

Madame, Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Ministres,

Nous avons choisi, mon collègue Rüdiger von Fritsch et moi-même, de nous laisser inspirer par l’esprit de Weimar et de nous exprimer tour à tour dans les trois langues de Weimar.

Und als ich gerade den Geist von Weimar erwähnt habe, erlauben Sie mir in Goethe’s Sprache zu beginnen und mitzuteilen, dass es mir eine grosse Ehre und Freude ist, heute hier anwesend zu sein. Ich will nicht versäumen, mich bei Präsident Komorowski herzlich zu bedanken für diese äußerst lobenswerte Initiative zur Ehrung der heutigen Preisträger, denen ich meinen Respekt ausspreche.

Die Europäische Union braucht heute Einheit und Kohäsion, mit anderen Worten braucht das Weimarer Dreieck. Die Entwicklung des Platzes und der Bedeutung Polens in der EU hat auch die Union verändert. Das eröffnet uns eine Chance, die wir aufgreifen müssen, gerade in dieser Krisenperiode. Das Weimarer Dreieck muss weiter ein “intelligentes politisches Instrument” bleiben, wie es oft von Pr. Bronislaw Geremek betont wurde.

Ich versichere Ihnen, dass Frankreich das Potenzial des Weimarer Dreiecks entschieden weiter voran bringen will. Die äußerst positiven Signale aus Berlin und Warschau zeigen, dass die Zeit für das Dreieck günstig ist. Die Minister für Europäische Angelegenheiten werden sich am 1. Oktober in Warschau treffen. Die Außen- und Verteidigungsminister unserer drei Staaten wollen sich im November in Paris treffen.

Dalej mówiąc w języku Mickiewicza, pragnę podkreślić, że na początku przyszłego roku, Francja będzie również miała przyjemność być gospodarzem Szczytu Trójkąta Weimarskiego. W najbliższych miesiącach dojdzie do intensyfikacji spotkań w formacie weimarskim. Uważam, że należy częściej korzystać z tej formuły spotkań.

Wiele zostało zrobione, jeszcze więcej pozostaje do zrobienia. Uroczyste obchody dwudziestolecia Trójkąta Weimarskiego w ubiegłym roku były okazją do spojrzenia z nowej perspektywy i przeanalizowania nowych pomysłów mających dostosować go w pełni do wyzwań dwudziestego pierwszego wieku i ukierunkować na przyszłość.

Musimy być gotowi przeanalizować każdą nowatorską propozycję. Trzeba być twórczym i iść dalej, szybciej. Jedynie w taki sposób pozostaniemy wierni duchowi, który przyświecał inicjatywie Trójkąta Weimarskiego. Innym wyzwaniem będzie jeszcze głębsze zakotwiczenie Trójkąta Weimarskiego w naszych społeczeństwach, a zwłaszcza po dwudziestu jeden latach, w „młodym nowym pokoleniu weimarskim”.

Z okazji tej uroczystości tak bogatej w symbole, Prezydent Republiki Francuskiej poprosił mnie o odczytanie słów, które kieruje do uczestników, tym razem w języku Victora Hugo.

List Prezydenta Republiki Francuskiej
z okazji wręczenia nagrody im. Adama Mickiewicza
za zasługi dla współpracy francusko-niemiecko-polskiej.

Tłumaczenie na język polski

„Trójkąt Weimarski”, od momentu utworzenia w 1991 roku, pozwolił na pogłębienie współpracy między Polską, Niemcami i Francją, na ożywienie naszych wspólnych wartości i na pogłębienie solidarności między naszymi narodami. Zbliżenie naszych krajów we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza politycznej, ekonomicznej, kulturalnej i naukowej, jest szczególnie istotnym elementem w budowaniu Europy.

Pragnę pozdrowić trzech laureatów nagrody im. Adama Mickiewicza roku 2012 (dwa tysiące dwanaście). Każdy z nich, w swojej dziedzinie, dzięki osobistym dokonaniom, przyczynił się do tego zbliżenia.

Pan Michał KLEIBER, jako minister nauki, a obecnie prezes Polskiej Akademii Nauk, konsekwentnie angażował się na rzecz Europy nauki wspierając programy współpracy i wymianę między uniwersytetami w celu ułatwienia europejskiego kształcenia młodych naukowców.

Pani Rita SUSSMUTH wpisała się w historię niemieckiego parlamentaryzmu sprawując przez dziesięć lat funkcję przewodniczącej Bundestagu, szczególnie w momencie zjednoczenia Niemiec, wspierając współpracę z innymi Parlamentami narodowymi, zwłaszcza z francuskim Zgromadzeniem Narodowym i polskim Sejmem.

Powólcie Państwo, że szczególne wyrazy przyjaźni skieruję do Jacka LANGA. Podczas pełnienia swych funkcji rządowych i mandatów politycznych działał On niestrudzenie w służbie Europy humanizmu, ostoi uniwersalnych wartości. Jest On głęboko przekonany, że to dzięki Europie i poprzez nią, każdy z naszych krajów może wywrzeć wpływ na cały świat, i że znajdziemy wspólne odpowiedzi na wielkie światowe wyzwania. Jack LANG jest również bojownikiem o pokój. Jego obecność dziś w Warszawie ma szczególne znaczenie. Jako minister kultury, na początku lat osiemdziesiątych, przyjmował polskich twórców spętanych cenzurą, dodając im otuchy. Odnajduje ich dzisiaj w nowej Polsce, wolnej, dynamicznej i na wskroś europejskiej.

W imieniu Francji składam najserdeczniejsze gratulacje trzem laureatom.

Dernière modification : 07/09/2012

Haut de page