Wręczenie Legii Honorowej Hannie Suchockiej [fr]

W środę 15 czerwca br. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler zorganizował uroczystość na cześć p. Hanny Suchockiej, która była kolejno Prezesem Rady Ministrów, Ministrem Sprawiedliwości, Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i przy Zakonie Kawalerów Maltańskich. Przed licznie zgromadzonymi gośćmi, Ambasador Francji wręczył Pani Suchockiej insygnia Komandora Orderu Legii Honorowej.

JPEG

JPEG

W wygłoszonym przemówieniu Ambasador podkreślił, że Francja przyznając odznaczenie Pani Suchockiej chciała uhonorować osobę darzącą ją przyjaźnią oraz wyrazić uznanie dla wyjątkowej kariery i nieustannego zaangażowania w służbie wolności i demokracji.

JPEG

JPEG

opublikowano 18/08/2016

Haut de page