Wręczenie Insygniów Kawalera Legii Honorowej Ryszardowi Demczukowi [fr]

Wręczenie Insygniów Kawalera Legii Honorowej
Ryszardowi Demczukowi

(Rezydencja Ambasadora Francji, 11 listopada 2014 r.)

Szanowny Panie Admirale,
Panie i Panowie, Drodzy Przyjaciele,

Dzisiaj, w dniu, w którym świętujemy zakończenie pierwszej wojny światowej, Francja, podkreślając znaczenie współpracy miedzy państwami, bez której ani pokój ani jedność nie mogłyby przetrwać, pragnie uhonorować insygniami Kawalera Legii Honorowej wybitną osobistość - Admirała Demczuka.

Narodowy Order Legii Honorowej został ustanowiony przez Napoleona Bonaparte w 1802 (tysiąc osiemset drugim) roku. Przyznawany jest za zasługi osobom, które w wybitny sposób przyczyniły się do propagowania wartości, które reprezentuje i których broni Francja.

Zanim wręczę odznaczenie Admirałowi Ryszardowi Demczukowi, proszę pozwolić, że, zgodnie ze zwyczajem, krótko przypomnę zasługi, za które Francja pragnie odznaczyć Pana Admirała Demczuka.

Szanowny Panie Admirale,

Urodził się Pan w Białej Podlaskiej, jednak to w Gdyni, po przyjęciu do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, poznaje Pan tajniki zawodu żołnierza. W 1985 roku uzyskuje Pan dyplom, dzięki czemu kontynuuje Pan liczne staże i międzynarodowe kursy w ramach początkowo bliskiej współpracy a później integracji Polski z Sojuszem Atlantyckim, między innymi w holenderskiej Akademii Obrony, amerykańskim centrum szkoleniowym imienia George’a Marshalla w Garmisch-Partenkirchen czy National Defence University w Waszyngtonie.

Solidne wykształcenie militarne na miarę XXI wieku pozwoliło Panu sprawować wysokie funkcje nie tylko w polskiej armii, ale również w strukturach NATO. Dzięki niemu, został Pan oficerem sztabowym, którego talent Francja wielokrotnie miała okazję poznać współpracując z Panem. Dowodzi tego przykład Afganistanu, gdzie, w latach 2010-2011 pełnił Pan funkcję zastępcy Dowódcy Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Kabulu, którymi dowodził francuski szef sztabu. Przykładem tych zasług jest również Pańska owocna współpraca z francuską marynarką wojenną, czy konsulem honorowym Francji w Gdyni.

Następnie mianowany Inspektorem Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, kontynuował Pan, Panie Admirale, dwustronną współpracę z Francją. Przywiązując szczególną wagę do rozwijania relacji między naszymi krajami, osobiście angażował się Pan w większość wydarzeń organizowanych w Gdyni przez Ambasadę, szczególnie, kiedy dotyczyły kwestii związanych z marynarką. Pańskie poświęcenie na rzecz tej współpracy dziś zostaje nagrodzone przyznaniem przez Francję Orderu Legii Honorowej w randze Kawalera.

opublikowano 12/11/2014

Haut de page