Wręczenie Orderu Legii Honorowej Rafałowi Dutkiewiczowi, Prezydentowi miasta Wrocławia [fr]

Uroczystość wręczenia
odznaczenia Kawalera Orderu Legii Honorowej
Panu Rafałowi Dutkiewiczowi,
Prezydentowi miasta Wrocławia

Wrocław, 14 czerwca 2013

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

To dla mnie przyjemność i zaszczyt, że mogę być dzisiaj z Państwem tutaj we Wrocławiu, by wręczyć odznaczenie Kawalera Orderu Legii Honorowej prezydentowi miasta, panu Rafałowi Dutkiewiczowi.

Order Legii Honorowej został ustanowiony w tysiąc osiemset drugim roku (1802) przez Napoleona Bonaparte. Od tego czasu, Francja przyznaje to odznaczenie osobom szczególnie zasłużonym dla Francji oraz za propagowanie wartości na straży których stoi.

Szanowny Panie Prezydencie, zanim wręczę Panu odznaczenie, proszę pozwolić mi przedstawić w kilku słowach zasługi, za które Francja postanowiła Pana wyróżnić.

***

Urodził się Pan w Mikstacie, ukończył studia we Wrocławiu uzyskując dyplom z matematyki stosowanej. Następnie podjął Pan studia na wydziale filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie obronił Pan doktorat z logiki formalnej pisząc pracę na temat „Badań nad metodą tablic semantycznych Betha”. W latach osiemdziesiątych został Pan pracownikiem dydaktyczno-naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zaangażowany w ruchy katolickie, organizował Pan między innymi Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu, był Pan także aktywnym członkiem harcerstwa, a w latach osiemdziesiątych rozpoczął działalność w podziemnych strukturach Solidarności. W czasie pierwszych wolnych wyborów był Pan przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego we Wrocławiu.

W nowej Polsce, wyzwolonej spod komunistycznego jarzma, rozpoczęła się Pańska przygoda z Radiem Eska, które Pan założył wspólnie z Grzegorzem Schetyną.... Później otworzył i kierował Pan firmą doradztwa personalnego.
_Równolegle, coraz bardziej angażował się Pan w życie i rozwój swego miasta, Wrocławia, by w dwa tysiące drugim roku zostać wybrany jego prezydentem. Cztery lata później, został Pan ponownie wybrany i to już w pierwszej turze. Kolejne wybory samorządowe wygrywa Pan równie spektakularnie.

Zarządzając stolicą Dolnego Śląska, czwartym co do wielkości miastem w Polsce, wyznaczył Pan sobie za cel, Panie Prezydencie, zwiększenie atrakcyjności miasta. Wrocław stał się dynamicznym ośrodkiem gospodarczym, uniwersyteckim i kulturalnym. Wykorzystał Pan w pełni wejście Polski do Unii Europejskiej oraz szczególne położenie geograficzne Wrocławia, leżącego na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych z Zachodu na Wschód i z Północy na Południe.
Bardzo wiele zagranicznych przedsiębiorstw, w tym liczne firmy francuskie, otworzyło tutaj swoje oddziały, korzystając ze sprzyjających warunków, jakie Pan stworzył.

Niedawno telewidzowie z całego świata mogli poznać Pańskie miasto przy okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, część spotkań zostało rozegranych we Wrocławiu. Niewątpliwy sukces tego wydarzenia pokazał po raz kolejny, że miasto jest w stanie gościć u siebie wielkie imprezy międzynarodowe. Cieszymy się także że Wrocław został wybrany Europejską Stolicą Kultury w dwa tysiące szesnastym roku (2016). Panie Prezydencie, wielokrotnie udowodnił już Pan, że umie sprostać wyzwaniom logistycznym na wielką skalę. Tym razem wyzwaniem będzie przygotowanie wielce bogatego programu kulturalnego na miarę aspiracji tego miasta. Liczę na aktywny udział Francji w tym przedsięwzięciu.

Szanowny Panie Prezydencie, drogi Rafale Dutkiewicz, pełniąc swoje funkcje zawsze podkreślał Pan międzynarodowy charakter swego miasta, ważnego europejskiego grodu o ponad tysiącletniej historii.

Osobiście zaangażował się Pan we współpracę partnerską z francuskim departamentem Vienne w dziedzinie nauczania, kształcenia zawodowego i gospodarki. Warto w tym miejscu wspomnieć Forum Przedsiębiorców Futuralia, zorganizowane w dwa tysiące szóstym roku (2006), w którym wziął udział były premier Francji Jean-Pierre Raffarin.
Wspiera Pan aktywnie także Tydzień Frankofonii, dzięki czemu każdego roku impreza ta odbija się szerokim echem wśród mieszkańców Wrocławia.
Jest Pan także jednym z inicjatorów nowej i bardzo owocnej współpracy partnerskiej z francuskim miastem Lille, które kilka lat temu także było wybrane Europejską Stolicą Kultury.

Panie Prezydencie, drogi Rafale Dutkiewicz, dzisiaj Francja pragnie Pana wyróżnić za:
walkę o wolność i demokrację – wartości tak bliskie naszej Republice, także za niestrudzone promowanie kultury i różnorodności kulturowej – bogactwa, które my Europejczycy mamy obowiązek chronić, oraz za zaangażowanie na rzecz rozwoju współpracy francusko-polskiej.

***

Rafał Dutkiewicz, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur.

opublikowano 26/06/2013

Haut de page