Wizyta w Polsce dwóch parlamentarzystów członków OPECST [fr]

W ramach misji studyjnej realizowanej w imieniu OPECST ( parlamentarnego Biura ds. Rozwiązań Naukowych i Technologicznych) dwaj parlamentarzyści francuscy przebywają w Polsce, w dniach od 22 do 25 września br.

W ramach misji studyjnej dwaj parlamentarzyści francuscy, członkowie OPECST, przebywają w Polsce. Jean-Claude Lenoir, senator departamentu l’Orne i Christian Bataille, deputowany departamentu Nord przybyli do Polski, by spotkać się z przedstawicielami administracji publicznej, instytucji naukowych i uniwersyteckich a także z kierownictwem przedsiębiorstw z sektora energetycznego, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki Polska zamierza wykorzystać podziemne zasoby gazu łupkowego. W obecnym stanie technologii poszukiwawczych Francja zakazała eksploatacji tych zasobów naturalnych na terytorium całego kraju. Podczas swojej wizyty, francuscy parlamentarzyści odbyli nie tylko cenne rozmowy z wszystkimi zainteresowanymi stronami, naukowcami, decydentami politycznymi, przedstawicielami przedsiębiorstw pozytywnie nastawionych do wydobycia gazu łupkowego na dużą skalę, ale także spotkali się z członkami stowarzyszeń przeciwnych rozwojowi tego przemysłu w Polsce. Francuscy parlamentarzyści zwiedzili również teren odwiertu gazu łupkowego w Kocku, koło Lublina, spotkali się z władzami województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz z dziennikarzami.

JPEG - 125.6 kb
Panowie Jean-Claude Lenoir, senator departamentu l’Orne i Christian Bataille
JPEG - 214.7 kb
Spotkanie z prasą

opublikowano 25/09/2013

Haut de page