Wizyta w Polsce delegacji IHEDN (8-10 kwietnia 2015) [fr]

W dniach od 8 do 10 kwietnia 2015 roku Ambasada Francji gościła grupę wykładowców i słuchaczy paryskiego Instytutu Wyższych Studiów Obrony Narodowej (IHEDN). Tegoroczna wizyta w Polsce dotyczyła tematyki uzbrojenia. Grupie przewodniczył dyrektor tego instytutu, generał broni Bernard de Courrèges, zaś wśród około czterdziestu uczestników znajdowali się wyżsi oficerowie z Francji i zagranicy, inżynierowie specjalizujący się w uzbrojeniu, urzędnicy wyższego szczebla różnych resortów oraz szefowie firm prywatnych. Wszyscy oni przyjechali do Warszawy, aby pogłębić wiedzę o Polsce i o jej branży zbrojeniowej.

JPEG

8 kwietnia uczestnicy tej grupy mogli na początek wysłuchać prelekcji Ambasadora Francji na temat kontekstu politycznego, a następnie wykładów na tematy gospodarcze i polskiej obronności zaprezentowanych przez odpowiednie wydziały Ambasady. Na zakończenie tego pierwszego dnia Ambasador zaprosił grupę na przyjęcie w rezydencji, podczas którego było wiele okazji do rozmów ze słuchaczami, tak cywilami jak wojskowymi, zarówno z Francji jak i z zagranicy.

JPEG

Następnego dnia delegacja IHEDN pojechała do Radomia, gdzie zwiedziła zakład zbrojeniowy.

Na zakończenie przewidziano spotkanie z polskimi przedstawicielami sektora zbrojeniowego.

Pobyt ten zacieśnił istniejące dwustronne więzi.

opublikowano 20/07/2015

Haut de page