Wizyta studentów w ramach projektu „Akcja Dyplomacja” [fr]

Co roku od 2012 r. projekt „Akcja dyplomacja” organizowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie pozwala uczniom i studentom z całej Polski, zainteresowanym pracą w dyplomacji, odwiedzić ponad 70 ambasad, instytucji międzynarodowych i siedzib organizacji pozarządowych obecnych w Polsce. Uczestnicy projektu są wybierani w ramach rekrutacji uwzględniającej ich osiągnięcia akademickie, motywację i znajomość języków obcych.

15 maja 2018r., Ambasada Francji w Polsce po raz kolejny otworzyła drzwi tym studentom ciekawym świata dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Tematem spotkania były stosunki polsko-francuskie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, naukowej i uniwersyteckiej. Tegoroczną grupę przyjęli Thomas Buffin, radca Ambasadora, Benoît Gress, radca ds. finansowych w strefie Europy środowej i bałtyckiej, oraz Joanna Lora, zastępca attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej.

JPEG - 687.6 kb
Wystąpienie Thomas Buffin, radcy Ambasadora przed studentami projektu „Akcja Dyplomacja”

Studenci zadawali wiele pytań, byli zainteresowani takimi tematami jak: priorytety francuskiej polityki zagranicznej i miejsce, jakie zajmuje w nich Polska, wpływ zmian składu polskiego rządu na stosunki polsko-francuskie, rola Francji w relacjach z Iranem, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego, wizja integracji europejskiej według francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, wspólna europejska doktryna działania w zakresie obrony, rozwój gospodarczy Europy środkowo-wschodniej, budżet Unii Europejskiej i wejście Polski do strefy euro, cele Francji w zakresie kwestii środowiskowych i klimatycznych, polityka „zero odpadów” we Francji, wizerunek Polski i Polaków wśród Francuzów.

JPEG - 805.2 kb
Rocznik 2018 uczestników projektu „Akcja Dyplomacja”

Ta siódma edycja projektu „Akcja dyplomacja”, która trwała prawie dwa miesiące, zakończyła się galą na Zamku Królewskim w Warszawie 22 maja.

opublikowano 02/01/2019

Haut de page