Wizyta słuchaczy ENA w Polsce [fr]

Delegacja Wyższych Studiów Europejskich ENA (Państwowej Wyższej Szkoły Administracji), przebywała w Warszawie w okresie 24-26 czerwca br. W tym roku przewodniczył jej Pan Serge Guillon, były Sekretarz generalny ds. europejskich i doradca ds. europejskich Premiera. Tegoroczna grupa słuchaczy z promocji im. Emmy Bonino, składająca się z 50 osób reprezentujących różne środowiska zawodowe, wysłuchała większości prezentacji w wielkiej sali zebrań ambasady.

JPEG

Pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, przyjął grupę po jej przybyciu do Polski kolacją wydaną 24 czerwca w swej rezydencji. Delegacja składała się z osób na wysokich stanowiskach zawodowych i politycznych. Było wśród nich ośmiu wyższych urzędników państwowych, dziennikarze, prawnicy – radcowie prawni, adwokaci, notariusze, wyżsi urzędnicy bankowi, parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych i związkowych.

JPEG

Program wizyty miał im umożliwić lepsze poznanie wielkiego kraju europejskiego, do którego część z nich przyjechała po raz pierwszy. Słuchacze mieli okazję spotkać się z wysokiej rangi dyplomatami polskiego MSZ, z wyższymi urzędnikami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwiedzić agencję FRONTEX i porozmawiać z jej pracownikami, uczestniczyć w dwóch interaktywnych prezentacjach prowadzonych przez polskich analityków politycznych, jak również zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego.

opublikowano 16/11/2015

Haut de page