Wizyta robocza Ambasadora w Krakowie w dniach 26-28 listopada 2014 r. [fr]

Ambasador Francji Pierre Buhler przebywał w dniach od 26 do 28 listopada. z wizytą roboczą w Krakowie.

26 listopada wieczorem ambasador w towarzystwie konsula generalnego Francji Thierry’ego Guichoux w siedzibie konsulatu generalnego Francji spotkał się z przedstawicielami francuskich firm i ze wspólnotą francuską regionu małopolskiego.

Nazajutrz, 27 listopada odbył rozmowę z dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, prezesem Fundacji Auschwitz-Birkenau, Piotrem Cywińskim. W trakcie rozmowy poruszono kwestię przygotowań do obchodów przypadającej 27 stycznia 2015 r. 70. rocznicy uwolnienia tego obozu koncentracyjnego i zagłady. Ponadto ambasador potwierdził wsparcie finansowe Francji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau: w grudniu przekazana zostanie kolejna, trzecia transza dotacji. Francja bowiem przyznała w roku 2012 dotację o wartości łącznej pięciu milionów euro, rozłożoną na pięć lat w okresie od 2012 do 2016 roku, tj. jeden milion euro rocznie.

JPEG - 72.4 kb
Ambasador Francji Pierre Buhler, Konsul Generalny Francji Thierry Guichoux i Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau,

Na Uniwersytecie Jagiellońskim ambasador spotkał się z prorektorem tej uczelni profesorem Andrzejem Manią, a także z dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ profesorem Bogdanem Szlachtą. Następnie w Collegium Novum ambasador wygłosił wykład pt. „Francja-Polska, partnerstwo dla Europy” dla audytorium złożonego ze studentów i specjalistów w zakresie nauk politycznych.

JPEG - 62.2 kb
Ambasador z prorektorem UJ ds. dydaktycznych, prof. dr hab. Andrzejem Manią
JPEG - 77.7 kb
Ambasador z dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab Bogdanem Szlachtą

- Przemówienie Ambasadora

JPEG - 94.9 kb
Ambasador wygłosił wykład w Collegium Novum pt. „Francja-Polska, partnerstwo dla Europy”

Po wykładzie ambasador odwiedził Akademię Górniczo-Hutniczą, gdzie przewodniczył uroczystości podpisania dwóch dokumentów pomiędzy tą uczelnią a francuską firmą Thales: umowy o współpracy naukowej oraz listu intencyjnego o stypendiach, jakie Thales przyzna polskim studentom.

- Przemówienie Ambasadora z okazji podpisania umowy o współpracy między AGH i Thalèsem

JPEG - 60.6 kb
Podpisanie umowy o współpracy naukowej między AGH a Thalesem : Signature de l’accord de coopération entre AGH et Thales : Marco Erman i Tomasz Szmuc
JPEG - 65 kb
Podpisanie listu intentcyjnego między grupą Thales, Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim w Polsce: Stanislas Pierret, Radca kulturalny i Dyrektor IFP, Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce i Marco Erman, Dyrektor z grupy Thales
JPEG - 71.2 kb
De gauche à droite: MM. Patrick Plante (Thales), Tomasz Szmuc (vice-recteur de l’AGH), Thierry Beauvais (Thales), Pierre Buhler (Ambassadeur de France en Pologne) et Marco Erman (Directeur technique du groupe Thales)

Po południu ambasador odbył spotkanie z przewodniczącą Fundacji „Instytut Studiów Strategicznych” Anną Szymańską-Klich, a potem w krakowskim Muzeum Narodowym zwiedził wystawę poświęconą malarstwu Olgi Boznańskiej.

Wieczorem 27 listopada w siedzibie konsulatu generalnego ambasador przewodził uroczystości wydanej na cześć wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych i kulturalnych, podczas której wręczył wysokie francuskie odznaczenia trzem osobom: profesorowi Janowi Styczniowi, fizykowi, wiceprzewodniczącemu Komitetu Fizyki PAN, wręczył Narodowy Order Zasługi w randze Oficera; profesorowi Adamowi Wodnickiemu, krytykowi literackiemu, pisarzowi i poecie, popularyzatorowi poezji Saint-Johna Perse’a i prozy Juliena Gracqa, przekazał insygnia Kawalera Orderu Sztuki i Literatury i Romanę Agnel, tancerkę i choreografkę, założycielkę międzynarodowego festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” i „Akademii Barokowej”, ambasador odznaczył Orderem Legii Honorowej w randze Kawalera.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG - 72.5 kb
Prof. Adam Wodnicki, prof. Jan Styczeń, Ambasador Francji Pierre Buhler i pani Romano Agnel

28 listopada ambasador odwiedził dwie krakowskie placówki szkolne, Szkołę Podstawową nr 1 oraz Gimnazjum nr 32, z klasami o rozszerzonym wymiarze nauki języka francuskiego.

JPEG - 59.3 kb
Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie
JPEG - 72.8 kb
Spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 32 w Krakowie

Na zakończenie ambasador odwiedził fabrykę firmy Sopen (grupy Somfy) w Niepołomicach, po której oprowadził go jej dyrektor zarządzający Sébastien Fonta.

JPEG - 54.8 kb
Zwiedzanie fabryki firmy Sopen (grupy Somfy) w Niepołomicach

opublikowano 16/03/2017

Haut de page