Wizyta przyszłej kadry kierowniczej grupy Thalès w Ambasadzie Francji [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler gościł 7 października b.r. dwudziestu dobrze zapowiadających się pracowników grupy Thalès, którzy, w ramach programu „Senior Leadership Programs”, odbywają w Polsce wizytę studyjną. Ci obiecujący pracownicy mają możliwość wejść w przyszłości w skład kadry zarządzającej tego wielkiego francuskiego przedsiębiorstwa. Pozostałe wizyty studyjne odbędą się w Chinach, Wietnamie i Indiach.

Podczas sześciodniowa wizyta studyjnej w Polsce jej uczestnicy będą uczestniczyć w warsztatach tematycznych i odwiedzą firmy z branży. Nie wszyscy uczestnicy są Francuzami. Są wśród nich również Rumuni, Norwegowie, Holendrzy i Kanadyjczycy. Dlatego też językiem roboczym zespołu jest język angielski.

Grupa Thalès, która pragnie rozwijać swą działalność w Polsce uważa, że badania nad nowymi technologiami będą kluczowe dla zrealizowania wyznaczonych celów w Polsce. Po przyjrzeniu się potencjałowi polskich uniwersytetów i centrów badawczych, Grupa Thalès postanowiła nawiązać partnerską współpracę w szczególnie interesujących ją dziedzinach: transporcie, obronie i cyberbezpieczeństwie, przedstawiających duży potencjał rozwojowy w Polsce. Grupa Thalès zamierza rozwijać w tych strategicznych dziedzinach systemy bazujące na polskiej myśli technicznej, co przyczyni się do rozwoju dialogu technicznego w Polsce i pozwoli rozwinąć produkcję uwzględniającą krajowe potrzeby.

Ambasador wygłosił krótkie przemówienie powitalne (kliknąć na przemówienie), a następnie zaprosił na obiad w rezydencji swych gości, którzy rankiem tego dnia zdążyli wysłuchać trzech wykładów mających im przybliżyć polski kontekst interesujących ich zagadnień. Jean-Marc Fenet, radca ds. gospodarczych, Cécile Delwarde, attaché ds. uzbrojenia, i Sébastien Reymond, attaché ds. naukowych i współpracy uniwersyteckiej, omówili przed gośćmi jak wyglądają stosunki francusko-polskich.

JPEG - 124.6 kb
Ambasador z kadrą kierowniczą grupy Thalès
JPEG - 76.7 kb
Cécile Delwarde, attaché Ambasady ds. uzbrojenia
JPEG - 74.4 kb
Jean-Marc Fenet, radca Ambasady ds. gospodarczych

opublikowano 12/01/2015

Haut de page