Wizyta Pana Jean-Pierre Jouyet, sekretarza Stanu do spraw europejskich rządu francuskiego w Polsce (Warszawa, 11 czerwca 2007)

Pan Jean-Pierre Jouyet, sekretarz Stanu do spraw europejskich, złożył wizytę 11 czerwca w Warszawie, w celu odbycia spotkania się z Panią Ewą Ośniecka-Tamecką, sekretarzem stanu i sekretarzem KIE

Spotkania dotyczyły najważniejszych kwestii europejskich, zwłaszcza dyskusji na temat przyszłości instytucji UE, na kilka dni przed wizytą Prezydenta Republiki Francuskiej w Polsce, w perspektywie przyszłego szczytu Rady Europejskiej który odbędzie się 21 i 22 czerwca.

opublikowano 16/05/2011

Haut de page