Wizyta Nathalie Loiseau w Polsce (28-29 stycznia 2019) [fr]

Nathalie Loiseau, francuska Minister do Spraw Europejskich, gościła w Warszawie w dniach 28 i 29 stycznia 2019 r. Spotkała się z polskim Ministrem Spraw Zagranicznych, Jackiem Czaputowiczem, oraz swoim polskim odpowiednikiem, Konradem Szymańskim, a także z przedstawicielami opozycji parlamentarnej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Z Ministrem Spraw Zagranicznych Nathalie Loiseau omówiła relacje polsko-francuskie i bieżące tematy międzynarodowe.

JPEG - 205 kb
Jacek Czaputowicz i Nathalie Loiseau, Warszawa, 29 stycznia 2019 r. Fot.: Tymon Markowski (MSZ).

Kwestie europejskie zostały bardziej szczegółowo omówione na spotkaniu z Ministrem Konradem Szymańskim, a dotyczyły one w szczególności zbieżnych stanowisk w kilku aktualnych tematach: wycofania się Wielkiej Brytanii z UE, najbliższych Wieloletnich Ram Finansowych, pakietu mobilności, praw autorskich i opodatkowania działalności cyfrowej. Ministrowie poruszyli także kwestię procedowanej w Radzie sytuacji praworządności w Polsce.

Ministrowie Nathalie Loiseau i Konrad Szymański wzięli udział w debacie ze studentami Kolegium Europejskiego w Natolinie na temat przyszłości Europy.

JPEG - 1 Mb
Débata nt. przyszłości UE z udziałem Nathalie Loiseau i Konrada Szymańskiego, Koliegium Europejskie w Natolinie, 28 stycznia 2019 r.
JPEG - 804.9 kb
Debata nt. przyszłości UE w Kolegium Europejskim w Natolinie, 28 stycznia 2019 r.
JPEG - 1 Mb
Wspólna konferencja prasowa Nathalie Loiseau i Konrada Szymańskiego, Natolin, 28 stycznia 2019 r.

Minister udała się ponadto do siedziby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), mieszczącej się w Warszawie, gdzie rozmawiała z dyrektorem wykonawczym, swoim rodakiem, Fabrice’em Leggeri.

Podczas tej wizyty Nathalie Loiseau wzięła także udział w konsultacjach zorganizowanych przez Doradców konsularnych w ramach Wielkiej debaty narodowej.

opublikowano 18/02/2019

Haut de page