Wizyta Ambasadora w Lubuskiem (21-22 kwietnia 2015) [fr]

W dniach 21 i 22 kwietnia 2015 r. Ambasador Francji Pierre Buhler przebywał w województwie lubuskim: w Żaganiu, Zielonej Górze i Gubinie. Celem podróży był udział na zaproszenie deputowanego i przewodniczącego francusko-polskiej grupy parlamentarnej w Zgromadzeniu Narodowym Francji Jeana Launay w obchodach 25. rocznicy nawiązania współpracy pomiędzy departamentem Lot a województwem lubuskim.

Pierwszego dnia Ambasador udał się do Żagania. Zwiedził Muzeum Obozów Jenieckich, zlokalizowane na terenie, gdzie mieściły się podczas drugiej wojny światowej Stalag VIIIC i Stalag Luft III, ten ostatni znany z filmu „Wielka ucieczka”. W obozach w okolicach Żagania przebywało łącznie 300 000 żołnierzy wziętych do niewoli, z czego 120 000 zmarło. Ambasador uczcił ich pamięć składając wieniec kwiatów.

JPEG

Następnie udał się do Pałacu w Żaganiu, gdzie przywitał go Burmistrz miasta. Ten pałac jest historycznie związany z Francją, był bowiem przez długie lata własnością rodu Talleyrand-Périgord. Zabytek ten stanowi jedno z bogactw miasta o dużej wartości turystycznej dla regionu.

JPEG

W dalszej części pobytu Ambasador przybył do Zielonej Góry, siedziby władz samorządowych województwa lubuskiego, gdzie został zaproszony na przyjęcie wydane przez Marszałka tego województwa, panią Elżbietę Polak, na cześć współpracy polsko-francuskiej.

JPEG

Na zakończenie pobytu, po spotkaniu roboczym 22 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim, pojechał do Gubina, miasta znajdującego się przy niemieckiej granicy, gdzie wziął udział w obchodach 25-lecia współpracy francuskiego departamentu Lot z województwem lubuskim.

JPEG

opublikowano 05/05/2015

Haut de page