Ambasador Francji w Polsce z pierwszą wizytą w Katowicach [fr]

W dniach 13 i 14 kwietnia br. pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce przebywał w Katowicach w związku z V Europejskim Kongresem Gospodarczym. Trzydniowa impreza, w której uczestniczyli przedstawiciele świata polityki, środowisk biznesowych oraz akademickich jest najważniejszym wydarzeniem tego rodzaju w Europie Centralnej.

JPEG - 172.9 kb
Pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, podczas Europejskiego Kongresu w Katowicach

Ambasador wziął bezpośrednio udział w pracach kongresu zabierając głos w czasie obrad okrągłego stołu zatytułowanego „Europa przyszłości – Unia Europejska i jej sąsiedzi”. Debata dotyczyła procesu rozszerzenia europejskiej polityki sąsiedztwa i stosunków między Unią i Rosją.

Ta pierwsza oficjalna wizyta na Śląsku była też okazją do spotkań z władzami lokalnymi i osobistościami z regionu. Ambasador Francji, któremu towarzyszył Konsul generalny Francji w Krakowie Alexis Chahtahtinsky, spotkał się z panem Mirosławem Sekułą, Marszałkiem Sejmiku Województwa Śląskiego, panem Piotrem Uszokiem, Prezydentem Katowic, senatorem i reżyserem Kazimierzem Kutzem oraz profesorem Wiesławem Banysiem, Rektorem Uniwersytetu Śląskiego i Przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uniwersytetów.

JPEG - 177.7 kb
Spotkanie z panem Mirosławem Sekułą, Marszałkiem Sejmiku Województwa Śląskiego
JPEG - 135 kb
Ambasador z panem Piotrem Uszokiem, Prezydentem Katowic
JPEG - 161.9 kb
Ambasador z profesorem Wiesławem Banysiem, Rektorem Uniwersytetu Śląskiego i Przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uniwersytetów
JPEG - 215.3 kb
Ambasador z senatorem i reżyserem Kazimierzem Kutzem

Ambasador odwiedził także siedzibę Alliance française w Katowicach i spotkał się z francuskimi przedsiębiorcami działającymi w tym regionie.

JPEG

opublikowano 15/05/2013

Haut de page