Wizyta Ambasadora Francji na Śląsku (4-7 lutego 2017 r.) [fr]

Ambasador Francji Pierre Lévy udał się w towarzystwie Konsula generalnego Francji w Krakowie Frédéric’a de Touchet z czterodniową wizytą na Śląsk. Liczba i różnorodność lokalnych podmiotów, z którymi się spotkali, świadczy o prężności i potencjale tego regionu.

Pierwszego dnia był w Zabrzu, gdzie 50 lat temu generał de Gaulle wygłosił pamiętne przemówienie mówiąc między innymi : „Niech żyje Zabrze, najbardziej śląskie z miast śląskich, czyli najbardziej polskie z miast polskich!”.

JPEG - 119.6 kb
Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy z Prezydentem Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik

Realizując program rewitalizacji tego miasta kojarzonego wcześniej wyłącznie z przemysłem wydobywczym, prezydent Zabrza pani Małgorzata Mańka-Szulik kładzie również nacisk na działalność kulturalno-artystyczną. Francuska delegacja z ambasadorem na czele spotkała się z grupą około dziesięciu pisarzy francuskojęzycznych, którzy na zaproszenie władz Zabrza przebywają w tym mieście. Spotkanie odbyło się w niedawno odrestaurowanej Łaźni Łańcuszkowej dawnej kopalni Królowa Luiza. Pobyt zagranicznych literatów w ramach projektu „10 na 10” polega na tym, że w ciągu dziesięciu dni piszą 10 sztuk, które następnie będą mogły zostać wystawione podczas przeglądu licealnych zespołów teatralnych w Poznaniu (31/03-02/04/2017).

JPEG - 113.4 kb
Spotkanie z francuskojęzycznymi literatami przebywającymi w Zabrzu

Drugiego dnia, na zaproszenie senatora Ryszarda Majera, Ambasador udał się do Borowna na grób polskiego śpiewaka operowego Edmunda Reszke, który był frankofonem i frankofilem. Ten artysta liryczny, który rozpoczął karierę we Francji, znany jest między innymi z tego, że w roku 1876 wystąpił pod kierunkiem Verdiego w inscenizacji Aidy. Śpiewał też w Cydzie w paryskiej Operze w Pałacu Garnier w 1885 roku. Postać ta jest kolejnym świadectwem silnych więzi historycznych i kulturalnych łączących Polskę i Francję.

JPEG - 156.7 kb
Uczczenie pamięci śpiewaka operowego Edmunda Reszke

Delegacja francuska zwiedziła jakże ważne miejsce pielgrzymek i atrakcję turystyczną, jaką jest klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Ambasador wraz z towarzyszącymi mu osobami mógł podziwiać Kaplicę Cudownego Obrazu, samą bazylikę oraz zbiory klasztornej biblioteki.
Delegacja udała się jeszcze do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

JPEG - 132.4 kb
Obok Ambasadora od lewej : Konsul Generalny Francji w Krakowie Frédéric de Touchet i senator Ryszard Majer

JPEG

Ambasador spotkał się z przedstawicielami zarówno lokalnego biznesu, zrzeszonych w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, jak i firm francuskich działających w tym regionie. Zakłady Alstom Konstal w Chorzowie, które są dobrym przykładem udanej integracji francuskiego przedsiębiorstwa w Polsce, zatrudniają ok. 1200 osób. Produkują pojazdy szynowe dla największych miast całego świata (dla Arabii Saudyjskiej, Australii, Turcji, Węgier …). Ambasador rozmawiał także o perspektywach gospodarczych z przedstawicielami Capgemini, Danone, Plastivaloire, Saint-Gobain, SARPI Veolia, Sopra Steria. Wszystkie te firmy podkreślały korzyści, jakie oferuje Śląsk w zakresie lokalizacji, połączeń, wykwalifikowanej siły roboczej i prężnego rynku.

JPEG - 94.8 kb
Wizyta delegacji w zakładzie Alstom Konstal w Chorzowie

Podczas spotkań z przedstawicielami władz różnych szczebli, a mianowicie z senatorem Ryszardem Majerem z Częstochowy, posłem Szymonem Stanisławem Giżyńskim, radnym sejmiku śląskiego Kazimierzem Karolczakiem oraz pierwszym wicewojewodą śląskim Janem Chrząszczem, Ambasador kładł nacisk na żywotność francusko-polskich relacji gospodarczych. Skumulowana wartość inwestycji francuskich w Polsce osiągnęła 18 miliardów euro, a wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami osiągnęła wartość 17 miliardów euro rocznie. Francuskie przedsiębiorstwa zatrudniają w Polsce 250.000 osób. Na poziomie lokalnym warto rozwijać współpracę, w szczególności w dziedzinie tzw. zielonej gospodarki. Na tym polu kilka miast na Śląsku zostało wyróżnionych w ramach konkursu Eco-Miasto. Jest to projekt rozwijany przez Ambasadę Francji i ma na celu nagradzanie najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy lokalne. Poza tym Śląsk współpracuje na zasadzie partnerskiej z regionem Hauts-de-France na północy Francji.

JPEG

Ambasador spotkał się także ze społecznością francuską na Śląsku, z przedstawicielami wydziału romanistyki Uniwersytetu Śląskiego a także z licealistami uczącymi się francuskiego. Tych ostatnich Ambasador zachęcał do zdawania egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomu DELF (Diplôme d’études en langue française). W trakcie tych rozmów była również mowa o francuskich autorach, których licealiści najchętniej czytają, jak np. Patricka Modiano.

JPEG - 99.1 kb
rozmowa z licealistami uczącymi się francuskiego

opublikowano 03/03/2017

Haut de page