Wiza studencka - lista dokumentow

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO STARANIA SIE O WIZE STUDENCKA :

1. Niniejsza lista , na której należy zaznaczyć każdy dołączony dokument lub fotokopię

2. 2 formularze wizowe (wiza długiego pobytu) wypełnione i podpisane (do pobrania na niniejszej stronie)

3. 2 zdjęcia

4. ORYGINAŁ + 1 FOTOKOPIA : Paszport + fotokopie stron zawierających dane osobowe + wiza D lub karta pobytu w Polsce

5. Przedwpis (préinscription) lub wpis (inscription) do szkoły wyższej we Francji

6. 1 FOTOKOPIA ostatniego dyplomu (polskiego lub z kraju pochodzenia), świadectwo maturalne lub jego odpowiednik

7. 1 FOTOKOPIA : Dokumenty potwierdzające źródło utrzymania : w przypadku stypendystów zaświadczenie o przyznaniu stypendium zawierające okres i wysokość stypendium.
W przypadku pozostałych studentów wymagane jest minimum 615 € miesięcznie – zaświadczenie z banku o lokacie lub oświadczenie od osoby finansującej studia i pobyt (oryginał z własnoręcznym podpisem) + kopia dokumentu tożsamości, ew. karta pobytu we Francji + zaświadczenie o dochodach (3 ostatnie pensje lub ostatnia deklaracja podatkowa).

Potwierdzenie miejsca zamieszkania :
- u osoby prywatnej : oświadczenie osoby goszczącej (oryginał) z własnoręcznym podpisem + dowód osobisty, paszport, lub ew. karta pobytu we Francji + dokument potwierdzający zamieszkanie (rachunki za czynsz, elektryczność, etc…..)
- w akademiku : zaświadczenie
- w przypadku wynajęcia mieszkania : umowa najmu

Koszt wizy (bezzwrotny w przypadku odmowy) : równowartość 99 € w zlotowkach gotowka, z wyjątkiem stypendystówERASMUS (gratis).

Dernière modification : 20/02/2017

Haut de page