Wiza / opłaty

Rodzaj wizy Opłata (Euro)
Tranzyt lotniskowy 60
Wiza do krajow afrykanskich 60
Wiza długiego pobytu (ponad 90 dni) 99

Wiza bezpłatna przysługuje :

małżonkom obywateli Unii Europejskiej (pod warunkiem okazania odpisu aktu małzenstwa wydanego w ciągu ostatnich 3 miesięcy oraz oryginału dowodu osobistego małżonka będącego obywatelem Unii.

opublikowano 20/02/2017

Haut de page