Wiza / Prezentacja

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, tj. 1 maja 2004r., obywatele polscy nie podlegają już obowiązkowi posiadania wizy długiego pobytu do Francji. Mogą oni wjeżdżać i swobodnie przemieszczać się w obrębie państw rozszerzonej Unii Europejskiej na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

W zwiazku z wejsciem Polski do strefy Schengen, od 21 grudnia 2007r., obcokrajowcy zamieszkujacy w Polsce na podstawie waznej karty pobytu, nie maja obowiazku posiadania wizy na krotki pobyt (do 3 miesiecy) do Francji.
Maja oni jednak obowiazek, w celu przekroczenia granicy, byc rowniez w posiadaniu waznego dokumentu podrozy.

Od dnia 5 kwietnia 2010r., prawo swobodnego przemieszczania sie po calej strefie Schengen przysluguje cudzoziemcom posiadajacym wazna wize dlugoterminowa wydana przez jedno z panstw czlonkowskich konwencji Schengen.

Jeśli przewidywany pobyt we Francji ma przekraczać trzy miesiące, obcokrajowcy muszą starać się przed wyjazdem o wizę długiego pobytu (szerszych informacji udziela dział wizowy Ambasady).

Dział wizowy tutejszej Ambasady jest również upoważniony do wydawania wiz turystycznych do następujących krajów afrykańskich :
- Burkina Faso
- Republika Środkowej Afryki
- Wybrzeże Kości Słoniowej
- Gabon
- Togo

opublikowano 21/03/2018

Haut de page