Inauguracja 6. edycji konkursu Eco-Miasto [fr]

Witam serdecznie Panią Dyrektor,

Pana Dyrektora,

Przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

partnerów konkursu Eco-Miasto.

Witam Państwa w Ambasadzie na inauguracji szóstej edycji konkursu Eco-Miasto.
Od roku 2013, nasza ambasada nieustannie działa we współpracy z licznymi partnerami, aby podnosić świadomość polskich miast na temat problemów związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem. Sam cel łatwo jest określić, natomiast dużo trudniej osiągnąć: dać naszym współobywatelom możliwość lepszego, codziennego życia w przestrzeni miejskiej przyjaznej dla środowiska naturalnego.

Konkurs Eco-Miasto ma na celu uwidocznić najbardziej interesujące inicjatywy, podzielić się z innymi miastami rozwiązaniami aktualnych problemów ekologicznych, którym wszyscy stawiamy czoło. Często podróżuję po Polsce i jestem pod wrażeniem ogromnego zaangażowania władz lokalnych. Pokazuje to jak szczególna odpowiedzialność za przeciwdziałanie zmianom klimatu spoczywa na miastach: poprawa jakości powietrza, zwiększenie wydajności energetycznej, poszerzenie terenów zielonych, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, tworzenie ekologicznych miejsc pracy, to kilka przykładów działań na rzecz lepszej przyszłości.

Konkurs cieszy się coraz większym powodzeniem, w ubiegłym roku wzięło w nim udział 63 miasta i gminy z 15 województw.

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Grudniowa konferencja COP24 organizowana w Katowicach pokaże nasze działania w szerszym kontekście i sprawi, że będą one bardziej widoczne. Ten międzynarodowy szczyt, po raz trzeci goszczący w Polsce w ostatnich dziesięciu latach, będzie okazją do przedstawienia zaangażowania naszych krajów i Unii Europejskiej w walkę z ociepleniem klimatu.

Dlatego właśnie zachęcam polskie miasta do wzięcia udziału w tym konkursie poprzez wypełnienie formularza, który w najbliższych dniach będzie dostępny na stronie internetowej konkursu Eco-Miasto. Zachęcam także miasta i gminy będące laureatami poprzednich edycji, aby przekazały nam opis stosowanych przez nie dobrych praktyk celem publikacji na stronie internetowej, co będzie źródłem inspiracji dla tegorocznych uczestników konkursu. Mam nadzieję, że będą liczni.

Ponadto, wszyscy przedstawiciele miast uczestniczących w konkursie zostaną zaproszeni na międzynarodową konferencję, która odbędzie się pod koniec września, aby podzielić się poglądami dotyczącymi ich koncepcji miasta ekologicznego. Tematem spotkania będą innowacje dla zrównoważonego rozwoju miast, wezmą w niej udział przedstawiciele wielu krajów. Nagrody konkursu Eco-Miasto zostaną wręczone w poszczególnych kategoriach przez partnerów podczas uroczystej gali.

Wiele francuskich przedsiębiorstw towarzyszy nam wiernie od początku; to dzięki nim konkurs Eco-Miasto wciąż się rozwija. Za tę cenną pomoc dziękuję: Renault Polska, Saur Polska, Saint-Gobain, Dalkia-TIRU, fundacji Lafarge-Holcim oraz Ceetrus, który niedawno do nas dołączył i którego serdecznie witamy.

Zwracam się teraz do naszych polskich partnerów. Wspierając nas, pozwalają nam zwiększyć zasięg podejmowanych przez nas działań. Składam szczególne podziękowania Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Jestem zaszczycony, że Miasto Stołeczne Warszawa przyznało naszej ambasadzie certyfikat partnerstwa dla klimatu. Pragnę wyrazić wdzięczność Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwu Energii, Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii oraz Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej. Składam podziękowania Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu za zaangażowanie, a szczególnie za osobiste zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju dziękuję Andrzejowi Kraśnickiemu, prezesowi PKOL. Słowa podziękowania kieruję do Związku Miast Polskich, z którym współpracujemy i do Unii Metropolii Polskich a także europejskiej sieci URBACT.

Dziękując Państwu za uwagę, życzę powodzenia tegorocznej edycji, która niewątpliwie będzie wyjątkowa, bo jest to wyjątkowy rok, niech będzie wyjątkowym rocznikiem Grand Cru, jak określa się najlepsze wina!

opublikowano 06/06/2018

Haut de page