Wielki ogólnoświatowy konkurs « Innovation 2030 » [fr]

Pragnąc wyłonić przyszłych liderów francuskiej gospodarki, Francja ogłasza ogólnoświatowy konkurs « Innovation 2030 » (Innowacja 2030), na który państwo francuskie przeznacza kwotę 150 milionów euro. W konkursie mogą wziąć udział firmy francuskie bądź spółki zagraniczne, które mają zamiar ulokować działalność na terenie Francji.

JPEG

Projekty, które będzie można przedłożyć w ramach konkursu, mają dotyczyć jednego z następujących sektorów gospodarki:
-  magazynowanie energii
-  recykling metali
-  wykorzystywanie bogactw morskich (metale, odsalanie wody morskiej)
-  białko roślinne i chemia roślin
-  medycyna zindywidualizowana
-  silver economy, czyli gospodarka nastawiona na potrzeby seniorów (robotyka i opieka zdrowotna w miejscu zamieszkania pacjenta, w służbie długowieczności)
-  wykorzystywanie dużych zbiorów danych (big data)

Konkurs składać się będzie z trzech niezależnych od siebie etapów. Dane przedsiębiorstwo może na przykład brać udział w pierwszym etapie, a nie uczestniczyć w dwóch pozostałych, albo odwrotnie – złożyć projekt na późniejszym etapie choćby nawet nie brało udziału w pierwszej fazie konkursu.

Pierwsza faza, zwana « rozruchem » pozwoli wyłonić 100 projektów, co wiąże się z możliwością dofinansowania każdego z nich kwotą do 200 000 euro z przeznaczeniem na wstępne analizy wykonalności. Przy wyborze projektów uwzględniać się będzie to, do jakiego stopnia dany projekt pasuje do tematyki konkursu, na ile jest potencjalnie przełomowy pod względem innowacyjności, jaka jest jego technologiczna wykonalność, jakie może przynieść korzyści ekonomiczne, jakimi możliwościami dysponuje autor projektu jeśli chodzi o jego wdrożenie.

Zgłoszenia kandydatur należy sporządzić po francusku lub angielsku, wysyłając je w następujących terminach : do 30 stycznia, do 31 marca, bądź wreszcie przed 30 czerwca, korzystając w tym celu z platformy https://extranet.oseo.fr/PSIM-amorcage/.

Zakończenie pierwszej fazy zostanie ogłoszone po wyłonieniu 100 projektów.

Drugi etap, zwany « badawczym », rozpocznie się 1 września 2014 r. Bardziej szczegółowe informacje zostaną przedstawione w trakcie roku.

Trzeci etap, « wdrożenie i wprowadzenie na rynek », zostanie uruchomiony dopiero w 2016 r.
Bliższe informacje na stronie http://www.innovation2030.org.

opublikowano 01/09/2015

Haut de page