Wieczór z fundacją Entraide w Rezydencji Ambasadora Francji [fr]

W dniu 17 czerwca br. Ambasador Francji Pierre Buhler wydał w swojej rezydencji przyjęcie na cześć fundacji Entraide. Podczas wieczoru na fortepianie zagrał utalentowany pianista Tomasz Domański.

JPEG - 68.1 kb
Przy mównicy: Ambasador Francji i Chantal Haquette, Prezes Fundacji Entraide

JPEG

JPEG

Fundacja Entraide, której przewodniczą obecnie panie Chantal Haquette i Valérie Dégas, powstała w roku 1993 z inicjatywy członków stowarzyszenia Varsovie-Accueil, którzy chcieli w ten sposób dać wyraz solidarności wobec osób potrzebujących, udzielając im pomocy w postaci wsparcia materialnego i finansowego.

W ciągu dwudziestu jeden lat istnienia, fundacji przewodniczyło łącznie osiem Francuzek. Obecnie, ponad trzydzieści ośrodków publicznych lub kościelnych korzysta ze szczodrobliwości fundacji Entraide, która rozdziela pomoc szkolnym stołówkom, ośrodkom dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, ośrodkom pomocy dla osób starszych i domom dla samotnych matek.

Środki, jakimi ta fundacja dysponuje, pochodzą z przedsięwzięć charytatywnych, które organizuje w ciągu całego roku, a także z darowizn pieniężnych od osób prywatnych czy firm. Roczny budżet fundacji sięga około 300 000 złotych. Taka kwota pozwala fundacji wesprzeć co roku około tysiąca do dwóch tysięcy osób.

Fundacja Entraide jest więc od ponad dwudziestu lat w Warszawie pięknym świadectwem solidarności Francuzów przebywających w Polsce w stosunku do osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

opublikowano 18/06/2014

Haut de page