Wernisaż wystawy z okazji setnej rocznicy powstania Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce (Łazienki Królewskie) [fr]

Szanowny Panie Ambasadorze,

Szanowni Panowie Prezesi,

Szanowny Panie Dyrektorze,

Szanowna Pani Kurator,

Szanowni Państwo,

Przed paroma chwilami byliśmy świadkami inauguracji skweru imienia Clemenceau. Teraz – nadal w duchu historycznym – bierzemy udział w wernisażu wystawy z okazji setnej rocznicy powstania Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. Gorąco dziękuję twórcom wystawy oraz firmom, które są partnerami tej inicjatywy. Ich zaangażowanie jest dla mnie dowodem silnego przywiązania do przyjaźni między Francją a Polską. Utworzenie Francuskiej Misji Wojskowej było jednym z najważniejszych wydarzeń dla stosunków między naszymi krajami.

Dziś inaugurowana wystawa wpisuje się w obchody setnej rocznicy zakończenia pierwszej wojny światowej, odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wznowienia stosunków dyplomatycznych między Francją i Polską.

Ukazuje ona współpracę, która miała kluczowe znaczenie sto lat temu, bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej. Wtedy to Francja stanęła u boku młodej Rzeczypospolitej, wspierając Polskę w odzyskaniu statusu suwerennego państwa dysponującego własnymi siłami zbrojnymi.

Wysłanie do Polski Misji Wojskowej wynikało z woli politycznej marszałka Józefa Piłsudskiego oraz francuskiego prezydenta Raymonda Poincaré. Było to przypieczętowanie porozumienia politycznego i militarnego łączącego Paryż i Warszawę po pierwszej wojnie światowej.

Poza wsparciem na płaszczyźnie logistycznej, sprzętowej czy organizacyjnej, działalność oficerów Francuskiej Misji przyczyniła się do ukształtowania przyszłej struktury polskiego wojska. Na tym fundamencie powstały ujednolicone, silne i prężne siły zbrojne, które dały dowód waleczności podczas wojny polsko-bolszewickiej. Warto wspomnieć o decydujących epizodach tej wojny, jak zwycięska bitwa warszawska, a także o wielkich postaciach, które włączyły się w odradzanie się wolnej i niepodległej Polski, jak generałowie Henrys i Weygand, pułkownik Faury i, rzecz jasna, kapitan de Gaulle, którego czekała świetlana przyszłość.

Nasza obecna Misja Wojskowa, spadkobierczyni ducha, którym kierowały się je poprzedniczki, ma dzisiaj za zadanie utrwalać relacje łączące nasze siły zbrojne.

Jestem przekonany, że ta wystawa wzbudzi spore zainteresowanie i przyczyni się do upowszechniania wiedzy o tym pięknym rozdziale naszych wspólnych dziejów wśród szerokiego kręgu odbiorców.

Dziękuję Państwu za uwagę.

opublikowano 25/09/2019

Haut de page