Wernisaż wystawy Textifood [fr]

Cieszę się ogromnie, że mogę uczestniczyć w inauguracji wystawy TEXTIFOOD. Jest ona owocem bliskiej współpracy Instytutu Francuskiego w Polsce i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Pragnę podziękować komisarzowi wystawy, pani Caroline David i francuskim przedsiębiorstwom, które wsparły projekt, a mianowicie EdF i Auchan.

Przede wszystkim jest to wydarzenie artystyczne wyjątkowo oryginalne, swoiste odkrywanie tkaniny poprzez różnorodne kreacje, mody i designu. Pani Caroline David opowie nam o tym szerzej i poprowadzi nas artystyczną trasą, na której towarzyszyć nam będą zachwyt, zadziwienie a nawet rozbawienie.

Wystawa jest też sposobnością do zastanowienia się nad kwestią odpowiedzialności ekologicznej, zrównoważonego rozwoju, możliwości rozwoju innowacyjności w związku z podejmowaniem wyzwań związanych z ochroną klimatu.

Jak Państwu wiadomo, zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i walka z ociepleniem klimatu stanowią jeden z priorytetów Francji.
W grudniu 2015 roku, byliśmy gospodarzami konferencji COP21. Za kilka dni, 7 listopada w Marrakeszu, przekażemy pałeczkę Królestwu Maroka, które będzie przewodniczyć COP22.

Konferencja paryska doprowadziła do przyjęcia, przez 195 państw, pierwszego globalnego porozumienia w sprawie klimatu. Francja ratyfikowała tę umowę w czerwcu tego roku, stała się tym samym pierwszym krajem uprzemysłowionym, który zakończył formalności związane z przyjęciem tego traktatu, z czego jesteśmy bardzo dumni. Cieszę się, że Polska także ratyfikowała to porozumienie. Dnia 5 października br. Unia Europejska ratyfikowała Porozumienie Paryskie, co pozwoliło przekroczyć podwójny próg konieczny do wprowadzenia go w życie: ponad 55 krajów, odpowiedzialnych za ponad 55% emisji gazów cieplarnianych ratyfikowało tekst umowy. Zacznie ona obowiązywać 4 listopada, w przededniu konferencji COP22, która odbędzie się w Marrakeszu w dniach od 7 do 18 listopada.

Ekologiczny wzrost gospodarczy jest w naszych czasach najskuteczniejszą odpowiedzią na liczne problemy tego świata - żywnościowe, gospodarcze, społeczne, środowiskowe i wreszcie humanitarne – które składają się na ogólnoświatowy kryzys: kryzys starego rabunkowego modelu eksploatowania zasobów naturalnych, modelu całkowicie anachronicznego, który powinien jak najszybciej zostać zastąpiony.
Chodzi bowiem o to, byśmy żyli lepiej, szanując otaczający nas świat, oszczędnie korzystając z zasobów naturalnych. Transformacja energetyczna nie jest przymusem czy ograniczeniem, ale szansą na podejmowanie nowych działań, na odkrywanie nowych horyzontów. TEXTIFOOD, przygotowane przez Lille 3000, jest tego radosną i twórczą ilustracją.

Mamy – ja sam, jak i towarzyszący mi współpracownicy - ogromną przyjemność bycia tutaj dzisiaj z Państwem. Życzę wszystkim zwiedzającym wspaniałych wrażeń z wystawy i zachęcam do refleksji nad rozwojem opartym na kryteriach ekologicznych. Obejrzyjmy i zastanówmy się. Zdołamy osiągnąć cel.

opublikowano 03/11/2016

Haut de page