Wernisaż wystawy EDF/AREVA/CEA [fr]

Wernisaż wystawy EDF/AREVA/CEA 17 września 2015 r.

Szanowni Państwo,

Cieszę się bardzo mogąc Państwa gościć dziś wieczorem w rezydencji na tym wernisażu. Cieszę się również z obecności naszej „francuskiej ekipy do spraw energii”, która we współpracy z EDF, AREVĄ, CEA i ambasadą stworzyła dla warszawiaków piękną wystawę „Energia dla Klimatu”.

Zawsze należy odpowiednie dać rzeczy słowo i zwrot „Energia dla Klimatu” potwierdza tę regułę.

Energia to życie, to to, co pozwała funkcjonować gospodarce, rozwijać się przedsiębiorstwom, przemieszczać się obywatelom, ogrzewać się, komunikować i razem żyć. Ale to nie wszystko: jak wszystkie zasoby, energia ma swe ograniczenia i wymogi. Musi być ogólnie dostępna, mieć rozsądną cenę, by zapewnić konkurencyjność naszym gospodarkom w warunkach zapewniających niezależność naszych krajów, w poszanowaniu środowiska i świata, który pozostawimy naszym dzieciom.

Każdy z nas zna wagę tego ostatniego postulatu, na mniej niż trzy miesiące do otwarcia konferencji klimatycznej COP21 [KOP dwadzieścia jeden] w Paryżu. Jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli nie będziemy działać, średnia temperatura Ziemi wzrośnie o około cztery stopnie pod koniec tego wieku w porównaniu z temperaturą początków ery przemysłowej. Międzynarodowa mobilizacja, której ta konferencja da początek, ma na celu zmniejszenie tego wzrostu do dwóch stopni i wywołanie pozytywnego fermentu w tej dziedzinie. Już ponad pięćdziesiąt krajów przekazało swe propozycje, ale trzeba się spieszyć, by grudniowe spotkanie w Paryżu zakończyło się sukcesem.

Zresztą energia i klimat nie są wzajemnie sprzeczne i taki jest sens nazwy, którą wybraliśmy dla tej wystawy. Energia może służyć klimatowi. Można produkować energię w sposób, który wyeliminuje lub bardzo zmniejszy emisję gazów cieplarnianych. Woda, wiatr, słońce i atom pozwalają produkować energię bezwęglową. Nowe technologie wychwytywania CO2 pozwalają znacznie zmniejszyć emisje pochodzące od tradycyjnych energetycznych surowców kopalnych, począwszy od węgla.

Te wszystkie źródła energii i technologie już istnieją i każdy kraj może je stosować, wprowadzać we właściwym sobie rytmie, oczywiście biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające ze swego miksu energetycznego i zasobów naturalnych. Ale ważne jest, by wyznaczyć sobie cel, odpowiedni dla każdego kraju, który pozwoli zmierzać do energii coraz bardziej bezwęglowej i osiągać coraz większą skuteczność energetyczną, ponieważ prawdą jest, że najtańsza i najbardziej czysta energia to ta, której się nie zużywa. Otóż naszym celem zbiorowym jest zachowanie Ziemi dla naszych dzieci. W tym kontekście cieszy mnie inicjatywa firmy AREVA podjęta w partnerstwie z dziennikiem Rzeczpospolita, polegająca na zorganizowaniu wkrótce konkursu zatytułowanego „Upowszechnianie wiedzy na temat technologii niskoemisyjnych”. Konkurs ten, adresowany do polskiej młodzieży, pozwoli na publikację trzech najlepszych artykułów w tym dzienniku tuż przed inauguracją COP 21.

Francja będzie gościć konferencję COP21 [KOP dwadzieścia jeden] w Paryżu w grudniu. Jest gotowa dzielić się swym doświadczeniem i umiejętnościami w dziedzinie energii. Produkuje ona już obecnie elektryczność w 95% [dziewięćdziesięciu pięciu procentach] bezwęglową. Nasz kraj przyjął ostatnio ustawę o transformacji energetycznej, w której stawia sobie bardzo ambitne cele: nasza emisja gazów cieplarnianych ma się zmniejszyć o 40% do 2030 w porównaniu z 1990; nasze końcowe zużycie energii ma zmaleć do 2050 o 50% w porównaniu z 2012; energia odnawialna ma stanowić 23% energii zużywanej w 2020 i 32% w 2030. Nasze źródła energii zostaną bardziej zdywersyfikowane, przez co udział elektrowni atomowych w produkcji elektryczności spadnie do 50% w 2025.

Wystawa pragnie przedstawić te zamierzenia naszym polskim przyjaciołom, którzy będą przechodzić ulicą Piękną: najnowocześniejsze technologie atomowe, nowe technologie słoneczne i wiatrowe niezbędne do uzyskania zrównoważonego miksu energetycznego, technologie wodne i sposoby wychwytywania CO2 z węgla. Mogli Państwo obejrzeć plakaty wystawy przy wejściu do ambasady. Panel, który obecnie odsłonię przed Państwem, jest zestawieniem treści wszystkich plakatów i przekazuje ogólne przesłanie: tak, energia może służyć klimatowi.

Dziękuję za uwagę.

opublikowano 17/09/2015

Haut de page