Walne zgromadzenie Członków Legii Honorowej [fr]

6 czerwca 2018 r. odbyło się walne zgromadzenie polskiej sekcji Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi. W spotkaniu wzięli udział m. in. Andrzej Mauberg, przewodniczący sekcji i Jean Caillot, przewodniczący honorowy.

Po zakończeniu obrad, uczestnicy spotkania zostali przyjęci przez Ambasadora Pierre’a Lévy’ego w rezydencji Ambasady Francji. W wygłoszonym przemówieniu, Ambasador przypomniał znaczenie najwyższych odznaczeń przyznawanych przez Republikę Francuską. Bowiem przyznanie odznaczenia nie jest jedynie wyrazem uznania dla zasług, ale stanowi zobowiązanie do dalszej pracy dla dobra publicznego, społeczeństwa, rozwoju Francji i jej bezpieczeństwa.

Ambasador wezwał zebranych do podejmowania działań, każdy w swojej dziedzinie, na rzecz Europy, cieszącej się dobrobytem i pokojem, w której Francja i Polska będą się rozwijać.

JPEG

opublikowano 07/01/2019

Haut de page