Walne Zgromadzenie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce [fr]

We wtorek 15 kwietnia br., Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler, udał się na Walne Zgromadzenie Zwyczajne Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), na które został zaproszony przez jej Prezesa Macieja Wituckiego i Monikę Constant, Dyrektora Generalnego.

Założona w kwietniu 1994 z inicjatywy pierwszych francuskich przedsiębiorców w Polsce, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowej w Polsce skupia ponad 400 przedsiębiorstw francuskich i polskich. Jest obecnie jedną z najbardziej aktywnych bilateralnych izb handlowych. CCIFP uczestniczy w przemianach polskiej gospodarki, współtworzy warunki sprzyjające rozwojowi działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce, odgrywa ważną rolę doradczą i pośredniczy w relacjach między przedsiębiorstwami a organami administracji państwowej oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców. CCIFP reprezentuje interesy inwestorów i przedsiębiorców zagranicznych i polskich, promuje sprawdzone rozwiązania w biznesie, jest platformę współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych.

JPEG

Ambasador przypomniał, że od samego początku Izba utrzymuje doskonałe relacje z Ambasadą, czego przykładem jest wspólne organizowanie wielu ważnych wydarzeń – obchodów święta narodowego 14 lipca, Spotkań Warszawskich a w tym roku także Dnia Otwartych Drzwi. Podkreślił także jak wielkie znaczenie ma działalność CCIFP dla stosunków gospodarczych i handlowych między Francją i Polską i zwrócił szczególną uwagę na jej efekty, bardzo pozytywne, dla obydwu krajów.

- Przemówienie Ambasadora

opublikowano 16/05/2014

Haut de page