WSPÓŁPRACA UNIWERSYTECKA [fr]

Naszym zadaniem jest:

•Wsparcie, doradztwo i wykorzystywanie dwustronnej współpracy akademickiej
•Promocja studiów we Francji
•Wspieranie francuskojęzycznych studiów w Polsce (podwójne dyplomy francusko-polskie)
•Promowanie francuskiego know-how i rozwijanie dwustronnych projektów naukowych oraz dotyczących szkolnictwa wyższego
•Tworzenie sieci kontaktów w ramach Club France Pologne : aktualizacja danych członków klubu, w tym polskich stypendystów studiów we Francji
•Wspieranie dialogu naukowego między Francją a Polską w dziedzinie nauk humanistycznych, prawniczej, społecznej.
•Monitorowanie sytacji w polskim szkolnictwie wyższym

Informacje na temat naszych działań i bieżących wydarzeń znajdą Państwo na stronie Instytutu francuskiego w Polsce:
https://www.institutfrancais.pl/pl/wspolpraca-uniwersytecka

Nasz zespół

Attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej :
Sébastien Reymond

Odpowiedzialny za stypendia, zastępca attaché ds. nauki i technologii
Antonin Borgnon
Tel. +48 22 529 30 95

Zastępca attaché ds. współpracy uniwersyteckiej :
Cyrielle Dufrenne
Tel : 22 529 30 83

Zastępca attaché ds. współpracy uniwersyteckiej :
Francis Chabrat
Tel.: 22 529 30 81

Przedstawicielstwo CampusFrance w Warszawie :
Eliza Luczynska
Tel : 22 505 98 11

Adres Przedstawicielstwa CampusFrance w Warszawie :
Instytut francuski w Polsce
ul. Widok 12,
00-023 Warszawa

Powiązane strony internetowe:
- Campus France francuska agencja, która zajmuje się promocją studiów we Francji, służy pomocą przy wyborze kierunku uczelni we Francji oraz udziela porad dotyczących formalności zw. z pobytem we Francji.

www.polska.campusfrance.org

www.campusfrance.org

- France Alumni (Sieć skupiającą absolwentów francuskich uczelni):

www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/

Przydatne adresy

• Ministerstwo Edukacji RP : www.men.gov.pl
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP : www.nauka.gov.pl
• Ministerstwo Kultury RP : www.mkidn.gov.pl
• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich : www.krasp.org.pl
• Polska Akademia Nauk : www.pan.pl
• Główny Urząd Statystyczny (GUS) : www.stat.gov.pl
• Polska Komisja Akredytacyjna : http://www.pka.edu.pl/
• Biuro Uznawalności Wwykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:www.buwiwm.edu.pl
• Fundacja Perspektywy : www.perspektywy.pl
• Agencja Europe-Edication-Formation : www.agence-erasmus.fr

Aby śledzić nasze wiadomości na żywo, dołączcie do nas na Facebooku! !

www.facebook.com/CampusFrancePolska

www.facebook.com/France-Alumni-Pologne-329654553783698/?fref=ts

opublikowano 18/07/2017

Haut de page