W 2013 roku Francja przyciągnęła 685 nowych projektów inwestycji zagranicznych [fr]

685 – tyle nowych projektów inwestycji zagranicznych przyciągnęła Francja w 2013 roku, co pozwoliło stworzyć lub utrzymać 30 000 miejsc pracy.

JPEG - 12.3 kb
685 nowych projektów inwestycji zagranicznych przyciągnęła Francja w 2013 roku

- liczba inwestycji zagranicznych ustabilizowała się, a liczba nowych miejsc pracy wzrasta, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej

Dynamika inwestycji zagranicznych generujących miejsca pracy utrzymała się w 2013 roku, przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia w większym stopniu niż w 2012 roku: Francja przyciągnęła 685 nowych projektów (693 w 2012 roku). Te decyzje inwestycyjne doprowadziły do stworzenia lub utrzymania 29631 miejsc pracy w porównaniu z 25908 miejscami pracy powstałymi w 2012 r.

W sytuacji stagnacji gospodarczej w Europie, te wyniki potwierdzają siłę przyciągania Francji.

- Amerykanie pozostają największymi inwestorami we Francji

Stany Zjednoczone utrzymują się na pierwszym miejscu ze 122 projektami, co stanowi 18% wszystkich inwestycji zagranicznych.

Kraje europejskie wprowadzają w życie 61% projektów (58% w zeszłym roku). Niemcy są po Stanach Zjednoczonych największym inwestorem europejskim ze 106 projektami. Włochy umocniły swą drugą pozycję w Europie (64 projekty). Wiele europejskich krajów odnotowało tendencje wzrostowe, między innymi Zjednoczone Królestwo, Belgia, Holandia, Szwecja i Austria.

Zwiększa się udział projektów gospodarek wschodzących ( w sumie 11%). 44 kraje inwestują obecnie we Francji (39 w 2012r). Jeżeli chodzi o kraje azjatyckie, to Chiny zachowały swe 8 miejsce z 33 projektami, plasując się za Japonią, która zdecydowała o realizacji 35 inwestycji we Francji.

- zwiększenie atrakcyjności Francji w dziedzinie badań i innowacji

Liczba projektów inwestycyjnych w dziedzinie badań rozwojowych, wzornictwa i inżynierii odnotowała silną tendencję wzrostową i nigdy nie była równie wysoka: 77 decyzji inwestycyjnych w porównaniu z 58 w 2012 r.

W dziedzinie badań rozwojowych (51 projektów) odnotowano 13% wzrost. Najwięksi inwestorzy pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Japonii, które realizują we Francji odpowiednio 30%, 13% i 9% inwestycji zagranicznych tego rodzaju.

Dziedzina cyfrowa, dźwignia postępu we wszystkich branżach, pozostaje od 2011 roku największym polem działalności zagranicznych inwestorów we Francji.

- Zachęta dla badań rozwojowych i zagranicznych inwestycji: odpis podatkowy na badania

Odpis podatkowy na badania pozwala zmniejszyć wysokość podatku dzięki uwzględnieniu wydatków przedsiębiorstw na badania rozwojowe. Jest on odliczany od podatku od wynagrodzenia albo CIT płaconego przez przedsiębiorstwa w roku, w którym te wydatki zostały poniesione.

Ułatwienia podatkowe mają zachęcić przedsiębiorstwa i pomóc im w prowadzeniu badań rozwojowych niezależnie od ich sektora działalności, wielkości i organizacji wewnętrznej. Pozwalają one:

- zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw
- stworzyć dźwignię postępu,
- zachęcić przedsiębiorstwa do zatrudnienia personelu szkolącego i badawczego.

- Wzrost inwestycji w sektorze przemysłowym

Liczba inwestycji w sektorze produkcyjnym zwiększyła się ze 194 decyzji inwestycyjnych w 2012 r. do 209 w 2013 r. Te projekty odpowiadają 11829 miejscom pracy, czyli 40% ogólnego zatrudnienia w sektorze. Niemcy są największym inwestorem w tej dziedzinie z 41 projektami, które stanowią 20% wszystkich inwestycji.

Poważnie wzrosła liczba przejęć zagrożonych przedsiębiorstw: 65 projektów w porównaniu z 29 w 2012 roku, co pozwoliło zwiększyć o 50% liczbę uratowanych miejsc pracy.

- osiągnięcia te wynikają z atrakcyjności francuskiego terytorium

Różnorodność francuskich regionów pozostaje silnym czynnikiem przyciągającym inwestorów. Decyzje inwestycyjne podjęte w 2013 roku doprowadzą do stworzenia nowych miejsc pracy prawie we wszystkich regionach kraju. Co więcej, 13 regionów zostało wybranych przez zagranicznych inwestorów na miejsce inwestycji w dziedzinie badań rozwojowych.

„Jestem szczęśliwy, że w 2013 roku Francja osiągnęła rekordową ilość decyzji o inwestycjach zagranicznych w dziedzinie badań rozwojowych, wzornictwa i inżynierii, która wzrosła o 32% w porównaniu z 2012 r. Ten doskonały rezultat potwierdza jakość francuskiego ekosystemu w dziedzinie innowacji, osiągniętej dzięki kreatywności naszych utalentowanych rodaków i przebojowej polityce publicznej, bardzo cenionych przez zagranicznych inwestorów”, podkreślił Serge Boscher, Dyrektor generalny Francuskiej Agencji Inwestycji Międzynarodowych.

opublikowano 15/05/2014

Haut de page