Voeux à la presse (20 janvier 2020)

Vœux franco-allemands
Ambassade d’Allemagne
Lundi 20 janvier 2020

Drogi Rolfie, Szanowne Panie i Panowie,

Na wstępie chciałbym podziękować Ambasadorowi Niemiec, mojemu koledze Rolfowi Nikelowi za gościnność z okazji tego spotkania noworocznego. Korzystam również z okazji, by złożyć Państwu życzenia zdrowia, pomyślności i powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

Początek nowego roku jest zawsze okresem, który sprzyja podsumowaniom i planom na rozpoczynający się rok.

Jak Państwu wiadomo, rok temu, 22 [dwudziestego drugiego] stycznia został podpisany w Akwizgranie traktat, który następnie ratyfikowały parlamenty niemiecki i francuski. Otwiera on nowy etap współpracy francusko-niemieckiej w ramach Unii Europejskiej, bowiem przewiduje zacieśnianie i pogłębienie naszej współpracy bilateralnej i dążenie do konwergencji naszych celów w wielu dziedzinach, w tym w obszarze bezpieczeństwa i obrony.

Dobrze się składa, że zebraliśmy się dziś wieczorem na dzień przed spotkaniem ministrów do spraw europejskich państw Trójkąta Weimarskiego, które odbędzie się na północy Francji, w regionie Lens, gdzie istnieje duże skupisko Polonii. Postanowiliśmy ożywić ten format, bowiem w wielu kwestiach - mam na myśli na przykład wieloletnie ramy finansowe - nasze trzy kraje niezmiennie opowiadają się za osiągnięciem ostatecznego porozumienia.

Francja wierzy mocno w celowość spotkań w formacie Weimarskim w zakresie tematów ważnych dla Unii Europejskiej, jej strategii, bezpieczeństwa, polityki gospodarczej i zewnętrznej.

Konkretnym przykładem dobrej współpracy między naszymi trzema krajami jest udział w projekcie Europejskiego Sojuszu na rzecz Elektrycznych Akumulatorów. Powstało konsorcjum, które skupia 7 [siedem] krajów Unii Europejskiej i około dwadzieścia przedsiębiorstw. Jest ono wspierane przez Komisję Europejską. Jest to bardzo ciekawy przykład pokazujący, że kiedy jesteśmy zgodni, tworzymy razem siłę napędową dla innych !

Ogólniej mówiąc dwa tysiące dwudziesty – ten nowy rok – będzie dla Unii Europejskiej także rokiem licznych wyzwań, wraz z nowym cyklem instytucjonalnym.

Jak Państwo zapewne wiedzą, chcielibyśmy zorganizować konferencję na temat przyszłości Europy. Oba nasze kraje złożyły już pewne propozycje :

• by ta konferencja odbyła się z udziałem Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich,
• by włączyć w konsultacje obywateli europejskich na poziomie Unii,
• by w debacie skupić się raczej na prowadzonych politykach Unii Europejskiej, a nie na instytucjach, bardziej na treści niż na procedurach.

Wśród innych wyzwań, którym Unia musi sprostać (poza samym przyjęciem budżetu na kolejny okres), wymienić należy wyzwanie ekologiczne oraz transformację energetyczną jako jedno z głównych zadań dla Europejczyków.

W zakresie polityki klimatycznej osiągnięcie neutralności stanowi zadanie dla całej Europy ; natomiast zasada solidarności jest kluczowa, ponieważ te przemiany mają wysoką cenę dla krajów, których koszyk energetyczny jest oparty głównie na węglu, jak to ma miejsce w przypadku Polski. Kraje te mają do pokonania dłuższą drogę niż te, które dysponują już korzystniejszym miksem energetycznym. Wspieramy Polskę w rozwoju strategii niskoemisyjnej, która zawiera różne komponenty : efektywność energetyczną, energie odnawialne, ogromną redukcję emisji dwutlenku węgla.

Wśród innych wyzwań jest jeszcze wdrożenie na poziomie europejskim istotnej polityki przemysłowej. Wiem, że Polska, Niemcy i Francja mają zbieżne poglądy w tej kwestii. Wspominałem już o projekcie Europejskiego Sojuszu na rzecz Baterii, ale trzeba jeszcze pomyśleć o innych dziedzinach, w których Unia może rozwijać taką politykę przemysłową. Chodzi o zwiększanie nakładów na innowacje i badania naukowe, a także o lepszą ochronę naszych firm przez lepszy dobór inwestycji zagranicznych.

W innej dziedzinie, a mianowicie jeśli chodzi o miejsce Unii Europejskiej na świecie, Unia powinna sprostać tym strategicznym wyzwaniom, by stać się pełnoprawnym podmiotem, zachowującym całkowitą suwerenność. Prezydent Macron mówił o „suwerenności europejskiej”, aby Europa zapewniła sobie autonomię strategiczną. Oznacza to, że Unia musi zagwarantować sobie wszystkie środki, by stać się takim istotnym podmiotem strategicznym.

Unia Europejska ma wypracować długookresową strategię, ponieważ stoimy w obliczu wielkich wyzwań geopolitycznych, wyzwań transformacji ekologicznej, wyzwań rewolucji cyfrowej. Unia powinna wyjść zwycięsko z tych wszystkich batalii, by umocnić się i ruszyć do przodu. Bardzo liczymy na to, że niemiecka prezydencja w drugim półroczu uzyska postęp we wszystkich tych tematach.

Wszystkie te kwestie będą w centrum naszej uwagi w tym roku i będą poruszone przez Prezydenta Francji podczas jego wizyty w Polsce. Jestem przekonany, że będzie wiele ciekawych tematów do Państwa artykułów.
Nie będą się Państwo nudzili.

Dernière modification : 21/02/2020

Haut de page