Uroczystości z okazji 77 rocznicy Apelu 18 czerwca Generała de Gaulle’a [fr]

Ambasada Francji, stowarzyszenie „Souvenir Français” w Polsce i stowarzyszenie weteranów 1 armii „Ren i Dunaj” zorganizowały w poniedziałek 19 czerwca 2017 r. wraz ze stowarzyszeniem członków Legii Honorowej w Polsce, dwie uroczystości w celu uczczenia 77. rocznicy Apelu 18 czerwca generała de Gaulle’a.

Pierwsza uroczystość miała miejsce przy francuskiej kwaterze na cmentarzu wojskowym na Powązkach w obecności Sekretarza Stanu Anny Marii Anders, Ambasadora, Attaché Obrony i kombatantów. Wygłosili oni przemówienia i złożyli kwiaty.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG

JPEG

Przy tej okazji, Attaché Obrony i Pani Anna Maria Anders zostali udekorowani krzyżem stowarzyszenia weteranów 1 Armii „Ren i Dunaj” przez prezesa, Pana Zygmunta Włodarczyka. Delegacja uczciła również pierwszą rocznicę odsłonięcia pamiątkowej tablicy „Od Napoleona do Andersa”, symbolu wielowiekowych, wyjątkowych związków łączących Francję i Polskę.

Dalszy ciąg uroczystości odbył się u stóp pomnika generała de Gaulle’a w Warszawie, gdzie uczniowie Liceum Francuskiego i Liceum n°44 im. „Generała Antoniego Dobiszewskiego”, odczytali po polsku i francusku tekst apelu wygłoszonego przez Generała de Gaulle’a 18 czerwca 1940 r. w Londynie.

JPEG

Ambasador Francji, Attaché Obrony Ambasady Francji, Sekretarz Stanu Anna Maria Anders, poseł Dorota Rutkowska, Ambasador Kanady, amerykański Attaché Obrony i prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów złożyli następnie kwiaty u stóp pomnika.

JPEG

Uczestnicy ceremonii spotkali się wieczorem w rezydencji Ambasadora Francji podczas uroczystości odznaczenia Grażyny Orzelskiej i Tomasza Pawelczaka insygniami kawalera francuskiego Narodowego Orderu Zasługi za działalność na rzecz zachowania pamięci o kombatantach i za pracę w stowarzyszeniu weteranów 1 armii „Ren i Dunaj”.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG
JPEG
JPEG

opublikowano 31/07/2018

Haut de page